Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergaderstukken 1 december 2016

Agenda 1 december 2016

Verslag AB RUD Utrecht_6 oktober 2016

Aanbiedingsbrief tweede bestuursrapportage 2016

Ontwerp tweede bestuursrapportage 2016

Aanbiedingsbrief kadernota 2018

Ontwerp-kadernota 2018

Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp-kadernota 2018 RUD Utrecht

Vaststelling kentallen AB 1-12-2016

Memo AB wijzigingen PDC

PDC RUD Utrecht versie-2-1

Aanbiedingsbrief plan van aanpak energiebesparing bedrijven

Plan van aanpak energie, aangepaste versie

Aanbiedingsbrief normenkader rechtmatigheidscontrole accountant 2016

Normenkader rechtmatigheid 2016

Benoeming accountant voor het boekjaar 2016

Mailbericht Deloitte teruggave opdracht jaarcontrole RUD Utrecht

RUD offerte accountantsdiensten 2016

VNG ledenbrief compensatie uitvoeringslasten EED oktober 2016

Bijlage indicatie bijdragen EED in gemeentefonds