Verkeerde informatie over informatieplicht energiebesparing verspreid

Nieuws

Er zijn adviesbureaus actief die bedrijven benaderen over mogelijke boetes vanwege het overtreden van de informatieplicht energiebesparing. De informatie die zij verstrekken is onjuist.

Als een Omgevings- of uitvoeringsdienst of gemeente een bedrijf aanspreekt vanwege een overtreding, zullen zij altijd eerst een waarschuwing geven en nooit zomaar een boete (last onder dwangsom) opleggen.  Bedrijven krijgen een redelijke termijn om de gegevens alsnog aan te leveren. Pas als een bedrijf na herhaalde maningen niet aan de informatieplicht voldoet, leggen wij een last onder dwangsom op. Bedrijven kunnen hun energieverbruik zelf melden via de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

Bedrijven die per jaar minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) verbruiken zijn per 1 juli 2019 verplicht de overheid te informeren over hun maatregelen om energie te besparen. Met deze informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid CO2-reductie en energiebesparing versnellen.

Wordt u benaderd door een bureau over dit onderwerp? Controleer dan of de verstrekte informatie klopt.