Melding of verzoek om handhaving

Als u van mening bent dat een bedrijf/organisatie of persoon zich niet aan de wet houdt,  dan kunt dit aan ons melden. U kunt hiervoor bij de RUD Utrecht terecht als het gaat om een overtreding waartegen wij vanuit onze bevoegdheid handhavend op kunnen treden. Dit is (meestal) het geval als sprake is van:

Als u een melding doet gaat een van onze toezichthouders op de locatie poolshoogte nemen. Indien nodig treden wij handhavend op. U krijgt een terugkoppeling van onze bevindingen. U kunt een melding indienen via info@rudutrecht.nl

Naast een melding kunt u ook een verzoek om handhaving indienen. Het belangrijkste verschil tussen een melding en een verzoek om handhaving is dat u voor een verzoek om handhaving belanghebbende moet zijn in de zin van de wet en dat u op een verzoek om handhaving een aan u gericht besluit van ons ontvangt. Verder moet een verzoek om handhaving aan meer eisen voldoen dan een melding. In de praktijk blijkt dat burgers vaak onze aandacht willen vestigen op een misstand. Een melding is daarvoor voldoende.

Een verzoek om handhaving bevat tenminste de volgende gegevens:

Richt uw verzoek om handhaving aan:

RUD Utrecht
Postbus 85242
3508 AE Utrecht

U kunt een verzoek om handhaving ook indienen via info@rudutrecht.nl

Binnen 8 weken neemt de RUD een besluit op het verzoek om handhaving. Wij kunnen deze termijn indien nodig verlengen. In verreweg de meeste gevallen heeft u bij een melding sneller duidelijkheid.  Wilt u ons dus attent maken op een overtreding, dien dan bij voorkeur een melding in. Hiermee bereikt u feitelijk hetzelfde resultaat.