Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Verzoek om handhaving

Als u van mening bent dat een bedrijf/organisatie of persoon zich niet aan de wet houdt,  dan kunt u een handhavingsverzoek indienen. U kunt hiervoor bij de RUD terecht als het gaat om een overtreding waartegen wij vanuit onze bevoegdheid handhavend op kunnen treden. Dit is (meestal) het geval als sprake is van:

Een verzoek om handhaving bevat tenminste de volgende gegevens:

Richt uw verzoek om handhaving aan:

RUD Utrecht
Postbus 85242
3508 AE Utrecht

Binnen 8 weken neemt de RUD een besluit op het verzoek, u kunt hier binnen 6 weken bezwaar tegen maken.