Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vogels rustig laten broeden

Broedende of voedende vogels mogen natuurlijk niet verstoord worden. Dit betekent dat we in het broedseizoen, dat grofweg loopt van 15 maart tot 15 juli, rekening moeten houden met nesten. Sommige  werkzaamheden zijn dan verboden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor het kappen van bomen in bossen waar broedende vogels aanwezig zijn. Sowieso mogen er geen bomen worden gekapt waar nesten in zitten. Ook bouwactiviteiten in de buurt van een nest kunnen een verstorende werking hebben, en zijn daarom niet altijd toegestaan in deze periode. Bij het organiseren van evenementen moet er ook rekening gehouden worden met broedende vogels. Twijfelt u of iets wel of niet mag tijdens het broedseizoen, neemt u dan contact op met de provincie. Handhavers van de RUD zullen in deze periode extra aandacht besteden aan het beschermen van nesten. Bij werkzaamheden of activiteiten waar (mogelijk) vogels broeden kunt u deze collega’s tegenkomen. Extra ogen om de vogels te beschermen zijn natuurlijk altijd welkom. Wie een overtreding denkt te zien, kan dit daarom melden via 0800-0225510 of  handhaving-wnb@rudutrecht.nl. De handhavers gaan hier dan mee aan de slag.