Voorbereiden op de Omgevingswet

Verhaal

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Deze wet gaat de manier waarop we omgaan met ontwikkelingen in de ruimte veranderen.

""

Waar we nu nog sectoraal werken (bodem, natuur, lucht, geluid, milieu etc), krijgen we straks te maken met integrale aanvragen. Deze aanvragen gaan overheden samen beoordelen, binnen een kortere tijd dan er nu voor staat. Ook komt er een nieuw landelijk loket (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO) voor het aanvragen van vergunningen en raadplegen van de geldende regels op een locatie.

Regionale samenwerking

De RUD bereidt zich voor op deze veranderingen door zowel intern (opleiding, processen, systemen) als in en met de regio (afstemming, rol- en taakverdeling) aan de slag te gaan. Binnen de RUD werken we met projecten waarbij zoveel mogelijk collega’s aansluiten. In de regio werken we samen met zo’n 40 overheden (onder andere gemeenten, provincie, VRU, waterschappen, OdrU, GGD) aan werkafspraken en gezamenlijke voorbereiding. Bijvoorbeeld: hoe gaan we straks met verschillende partijen één vergunning verlenen (meervoudige vergunning), hoe kunnen we profiteren van elkaars kennis en ervaring en hoe communiceren we als één overheid over deze wetswijziging. Uiteraard maken we ook nieuwe afspraken met onze opdrachtgevers over welke producten en diensten we straks gaan leveren.