Het zwemseizoen is weer begonnen

Nieuws

Het zwemseizoen 2022 is van start gegaan. Dit betekent dat de 27 officiële zwemwaterlocaties in de provincie Utrecht weer regelmatig gecontroleerd worden op veiligheid en hygiëne en recreanten over de actuele situatie worden geïnformeerd. Ga om zo veilig mogelijk te genieten van een dagje zwemmen naar een officiële zwemlocatie. Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot 1 oktober.

""

Toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht controleren de officiële zwemplassen aan het begin van het zwemseizoen. Zij kijken dan onder andere of de onderwaterbodem gelijkmatig afloopt en of er geen obstakels onder water zijn. Toezichthouders controleren het onderhoud van de zwemlocatie; de drijflijnen, de beschoeiingen, het strand, de ligweide, sanitaire voorzieningen, afvalbakken en zwerfvuil. Tijdens het seizoen wordt nauw samengewerkt met de waterschappen en Rijkswaterstaat. Zij laten het water bemonsteren en toetsen of het aan de kwaliteitsnormen voldoet. Als er bijvoorbeeld  teveel bacteriën of blauwalgen in het water zitten, dan vindt overleg plaatst en stelt de RUD een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod in. Deze informatie wordt ter plekke op de blauwe informatieborden weergegeven en geplaatst op zwemwater.nl.

Ga goed voorbereid zwemmen

Gaat u zwemmen, kijk dan eerst op de zwemwaterapp of zwemwater.nl voordat u op pad gaat. U ziet dan vooraf of er bijvoorbeeld waarschuwingen zijn waardoor je beter een andere locatie kunt kiezen. Houdt kleine kinderen extra in de gaten en zorg er uiteraard voor dat u zelf zwemvaardig bent.

Meer informatie
 

Via de zwemwaterapp en zwemwater.nl kunt u altijd de meest actuele informatie over alle aangewezen zwemwaterlocaties in Nederland vinden. Meer informatie over veilig zwemmen en een overzicht van de officiële zwemlocaties in de provincie Utrecht vindt u op deze pagina: rudutrecht.nl/water/veilig-zwemmen

Op de foto doet  één van onze toezichthouders veiligheidsonderzoek bij de Vinkeveense plassen, eiland 4