Bestuur en organisatie

De RUD wordt bestuurd door de wethouders van de elf deelnemende gemeenten en de gedeputeerde van de provincie. Zij vormen samen het algemeen bestuur. Uit hun midden is een dagelijks bestuur gekozen. Bij de RUD werken voornamelijk vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. Zij zijn onderverdeeld in 3 teams: bedrijven, bodem en water, natuur en landschap (inclusief vuurwerk en luchtvaart). Deze teams worden ondersteund door juristen en door het team bedrijfsvoering. 

Meer informatie

 • Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht bestaat uit: 

  Kees Kraanen, gemeente Amersfoort (ook lid van het dagelijks bestuur)

  Jannelies Vissers, gemeente Baarn

  Wim de Jong, gemeente Bunschoten

  Theo Reijn, gemeente Eemnes

  Kees van Dalen, gemeente Houten (ook lid van het dagelijks bestuur)

  Gerrit Spelt, gemeente Lopik (voorzitter van het dagelijks- en algemeen bestuur)

  Fenneke van der Vegte, gemeente Leusden

  Marieke Schouten, gemeente Nieuwegein

  Aukje Treep, gemeente Soest

  Eelco Eerenberg, gemeente Utrecht

  Pieter de Kruif, gemeente Woudenberg  (ook lid dagelijks bestuur)

  Robert Strijk, provincie Utrecht (ook lid dagelijks bestuur)

 • De RUD bestaat uit drie primaire teams die zijn onderverdeeld in clusters en een team bedrijfsvoering. Het managementteam bestaat uit de teamleiders van de vier teams en de directeur. De dagelijkse aansturing en de werkverdeling binnen de clusters, is in handen van coördinatoren. De accountmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgevers.

  Primaire teams en clusters

  Team bodem

  • Cluster vergunningverlening
  • Cluster toezicht en handhaving

  Team bedrijven

  • Cluster vergunningverlening
  • Cluster toezicht en handhaving

  Team water, natuur en landschap

  • Cluster juristen
  • Cluster natuur en landschap
  • Cluster water
  • Cluster luchtvaart
  • Cluster vuurwerk

  Team bedrijfsvoering

  Team bedrijfsvoering, hieronder vallen de volgende taken:

  • Financiën
  • HRM
  • Arbo 
  • Kwaliteit
  • ICT
  • Communicatie
  • Secretariaat
  • Receptie