Bestuur en organisatie

De RUD wordt bestuurd door de wethouders van de elf deelnemende gemeenten en de gedeputeerde van de provincie. Zij vormen samen het algemeen bestuur. Uit hun midden is een dagelijks bestuur gekozen. Bij de RUD werken voornamelijk vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. Zij zijn onderverdeeld in 3 teams: bedrijven, bodem en water, natuur en landschap (inclusief vuurwerk en luchtvaart). Deze teams worden ondersteund door juristen en door het team bedrijfsvoering. 

Meer informatie

 • Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht bestaat uit: 

  Johnas van Lammeren, gemeente Amersfoort 

  Steven de Vries, gemeente Baarn

  Wim de Jong, gemeente Bunschoten

  Roland van Benthem, gemeente Eemnes

  Paul van Ruitenbeek, gemeente Houten 

  Gerrit Spelt, gemeente Lopik 

  Wim Vos, gemeente Leusden

  Marieke Schouten, gemeente Nieuwegein

  Aukje Treep, gemeente Soest

  Eva Oosters, gemeente Utrecht

  Daphne Boeve-de Kruif, gemeente Woudenberg  

  Has Bakker, provincie Utrecht 

 • De RUD bestaat uit drie primaire teams die zijn onderverdeeld in clusters en een team bedrijfsvoering. Het managementteam bestaat uit de teamleiders van de vier teams en de directeur. De dagelijkse aansturing en de werkverdeling binnen de clusters, is in handen van coördinatoren. De accountmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgevers.

  Primaire teams en clusters

  Team bodem

  • Cluster vergunningverlening
  • Cluster toezicht en handhaving

  Team bedrijven

  • Cluster vergunningverlening
  • Cluster toezicht en handhaving

  Team water, natuur en landschap

  • Cluster juristen
  • Cluster natuur en landschap
  • Cluster water
  • Cluster luchtvaart
  • Cluster vuurwerk

  Team bedrijfsvoering

  Team bedrijfsvoering, hieronder vallen de volgende taken:

  • Financiën
  • HRM
  • Arbo 
  • Kwaliteit
  • ICT
  • Communicatie
  • Secretariaat
  • Receptie