Luchtvaart

Luchtvaart is meer dan grote vliegtuigen en drukke luchthavens. Ook regionaal wordt er gevlogen, vooral met helikopters en kleine vliegtuigen. Dit gebeurt incidenteel vanaf wisselende locaties en structureel vanaf bijvoorbeeld het helikopterplatform van een ziekenhuis of een vaste plek waar met drones gevlogen wordt. Wet- en regelgeving moet ervoor zorgen dat dit veilig en met zo min mogelijk hinder gebeurt. De provincie Utrecht geeft in haar luchtvaartbeleid daarnaast prioriteit aan het beschermen van de natuur.

Wat doet de RUD

De RUD voert de luchtvaarttaken uit voor de provincie Utrecht. We handelen aanvragen en meldingen af. De RUD toetst hierbij de veiligheid, de overlast en natuurbescherming. De behandeltermijn voor de aanvraag van een TUG-ontheffing is 4 weken. De gemeente waarvoor de aanvraag of melding is gedaan, is verantwoordelijk voor openbare orde. Daarom stemmen wij alle aanvragen en meldingen met de gemeente af. Daarnaast stemmen wij af met de politie en ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Zij gaan over de overvlieghoogte boven bebouwing.  De RUD is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. In principe is er iedere keer als er wordt gevlogen op basis van een TUG-ontheffing een toezichthouder aanwezig. Onze provincie heeft geen regionale luchthaven. Grote luchthavens, zoals Schiphol, vallen onder het gezag van het Rijk.

Ontheffing, melding, luchthaven

Als u wilt opstijgen en landen buiten luchthavens, moet u eerst bepalen of u hiervoor een ontheffing of een luchthavenregeling van de RUD nodig heeft of een verklaring van geen bezwaar van de betreffende gemeente. Dit hangt af van het toestel waarmee u wilt vliegen en het aantal dagen per jaar dat u wilt vliegen.

Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

luchtvaart@rudutrecht.nl

Als u wilt opstijgen en landen buiten luchthavens, moet u bepalen of u een ontheffing of een luchthavenregeling van de RUD nodig heeft of een verklaring van geen bezwaar van de betreffende gemeente.

Veelgestelde vragen over luchtvaart

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

  • De provincie Utrecht houdt in haar luchtvaartbeleid rekening met de natuur. Daarom mogen luchtvaartuigen niet opstijgen of landen in Natura-2000-gebieden, ganzenrustgebieden (in de winterperiode), weidevogelkerngebieden (15 maart tot 1 augustus), of stiltegebieden. Aanvullend geldt dat gemotoriseerde luchtvaartuigen niet binnen een zone van 1 kilometer rondom een Natura-2000-gebieden en stiltegebieden mogen opstijgen en landen. Uitzondering: het geluidsniveau blijft onder de 35 dB (A) (24-uursgemiddelde). Op de online TUG kaart zijn deze gebieden aangegeven.

  • Het vastgestelde document vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
    Het beleid is verwerkt in de kaarten van de RUD zodat u precies weet waar u mag opstijgen en landen.

  • Heeft u last van het opstijgen en landen, dan kunt u dit melden bij de RUD via de milieuklachtentelefoon (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar): 0800  0225510. Heeft u last van overvliegende helikopters? Meldt dit dan bij de politie via 0900 8844. Overlast die indirect met de luchtvaart te maken heeft, zoals verkeershinder, kunt u melden bij de gemeente.

  • Een TUG-ontheffing wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Hier kunt u op inspreken. Een luchtvaartregeling en een luchtvaartbesluit worden ter inzage gelegd. Hier kunnen direct belanghebbenden op inspreken. Mogelijke zienswijzen worden verwerkt en de definitieve beschikking wordt door de RUD aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Provinciale Staten van de provincie Utrecht stellen voor elke burgerluchthaven een besluit of regeling vast. Wanneer een bedrijf dat een ontheffing heeft, meldt dat er op een bepaalde dag en een bepaalde plek wordt gevlogen, dan kunt u hier niet op inspreken.