Vuurwerk

Jaarlijks wordt in onze provincie zestig tot tachtig keer vuurwerk afgestoken bruiloften, braderieën, kermissen, feesten en andere evenementen. De RUD ziet erop toe dat dit zorgvuldig gebeurt, zodat het risico en de overlast beperkt blijven. Dit geldt zowel voor het afsteken tijdens de evenementen, als voor het opslaan en de verkoop van vuurwerk voor de jaarwisseling.

Wat doet de RUD

Onze vergunningverleners handelen meldingen af en verlenen vergunningen voor de opslag van vuurwerk. Toezichthouders controleren de opslag van vuurwerk. Dit geldt zowel voor permanente opslagen als de tijdelijke opslag rondom oud en nieuw. De toezichthouders controleren ook de verkoop van vuurwerk.

Ook voor het professioneel ontbranden van vuurwerk bij evenementen doen wij zowel de vergunningverlening als toezicht en handhaving. 

Wat moet u doen?

Als u vuurwerk wilt ontbranden op een feest of evenement, moet u hiervoor een professional inschakelen. Hij of zij regelt het traject rondom de vergunningverlening (melden of toestemming vragen).

Voor het opslaan van vuurwerk moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. 

Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

wnl@rudutrecht.nl
  • Jaarlijks wordt in onze provincie vuurwerk afgestoken bruiloften, braderieën, kermissen, feesten en andere evenementen. De RUD ziet erop toe dat dit zorgvuldig gebeurt, zodat het risico en de overlast beperkt blijven.

  • Als u maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk op wilt slaan, dan moet u dit melden. Gaat het om meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk of om professioneel vuurwerk, dan moet u een Omgevingvergunning aanvragen.

Veelgestelde vragen over vuurwerk

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

  • Als u last heeft van geluid door vuurwerk op een evenement, kunt u dit melden bij de milieuklachtentelefoon. Belt u met 0800  0225510, dan kan een toezichthouder meteen onderzoeken of de overlast een overtreding is en in dat geval actie ondernemen. Vuurwerkoverlast door particulieren meldt u bij de politie via 0900 8844.

  • Hij of zij controleert onder andere of het opgegeven vuurwerk klopt met de realiteit ter plekke, of het veilig is opgebouwd, of er voldoende afstand is tot het publiek, of de aangegeven tijden kloppen en of het vuurwerk wordt ontbrand door een professional. Als er klachten zijn over overlast, kan de toezichthouder meteen ingrijpen.

  • U kunt een alert instellen op officiëlebekendmakingen.nl zodat u bericht krijg als er in uw omgeving een melding is gedaan of een ontbrandingstoestemming is gegeven. Tegen een ontbrandingstoestemming kunt u bezwaar maken en een beroep indienen. Dit geldt niet voor meldingen. Als deze voldoen aan de wettelijke vereisten, is hier geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

  • Over het algemeen houden de verkopers zich goed aan de voorgeschreven veiligheidsregels. Kleine overtredingen worden snel ongedaan gemaakt na een waarschuwing. Voor ernstige overtredingen, zoals de verkoop van illegaal vuurwerk, staat een Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de RUD paraat die ter plekke een proces verbaal op kan maken. Dit komt zeer weinig voor.