Over de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Wij voeren milieutaken (vergunningverlening, handhaving, advies) uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg.

""

De RUD Utrecht is één van de 29 regionale uitvoeringsdiensten in Nederland. Deze zijn opgericht om versnippering te voorkomen, krachten te bundelen en regels en wetten consequent toe te passen. 

Onze taken

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en advies voor elf gemeenten en de provincie. De manier waarop de RUD en haar opdrachtgevers samenwerken, en de verdeling van taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht.

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.

info@rudutrecht.nl
  • De RUD voert namens de 12 deelnemende overheden taken uit. Deze taken zijn overeengekomen in dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). De bevoegdheid voor het vaststellen van de bijbehorende besluiten is geregeld via mandaatbesluiten.

  • De RUD Utrecht voert in opdracht (“in mandaat”) van een aantal overheden wettelijke taken uit en is een publiekrechtelijke rechtspersoon. Op deze pagina vindt u de documenten waarin dit juridisch is geregeld.

Organisatie

Het dagelijks bestuur (DB) is samengesteld door en uit het algemeen bestuur. Het DB bestaat uit vijf leden: één vertegenwoordiger van de provincie en vier vertegenwoordigers namens de gemeenten.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) is samengesteld door en uit het algemeen bestuur.

Verantwoording

Om volledig transparant te zijn als organisatie zijn de algemeen bestuursvergaderingen openbaar, wees welkom. Om te kunnen bepalen of het geld juist besteed is en of het heeft opgeleverd waar het voor bestemd was, verantwoordt de RUD zich door middel van de planning en control cyclus.

Vragen?

  • In de provincie Utrecht zijn er twee diensten: de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU). De OdrU werkt voor de gemeenten De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, IJsselstein, Zeist, Veenendaal, Woerden, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Vijfheerenlanden, Rhenen, Renswoude en Wijk bij Duurstude.

  • Nee, hoewel er grote overlappen zijn (vergunningverlening, toezicht, handhaving) op het gebied van de leefomgeving, zijn er ook verschillen. Er zijn omgevingsdiensten/uitvoeringsdiensten die alleen voor gemeenten werken, en diensten die voor gemeenten en een provincie. De provinciale taken zijn grotendeels anders dan de gemeentelijke. Zo gaan provincies over bijvoorbeeld luchtvaart, natuurbescherming en vuurwerk, en gemeenten niet. Ook kunnen gemeenten een kleiner of groter deel van hun milieutaken overdragen aan omgevingsdiensten/uitvoeringsdiensten. Alle gemeenten en provincies hebben de basistaken bij de diensten neergelegd, daarnaast is er de keuze om meer over te dragen. 

  • Een regionale uitvoeringsdienst voert taken uit namens gemeenten en provincies. Het gaat vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de leefomgeving (zoals milieu, natuur, bodem, water). De gemeenten en provincies zijn samen eigenaar en opdrachtgever van de regionale uitvoeringsdiensten. Er zijn 29 regionale uitvoeringsdiensten (of omgevingsdiensten) in Nederland.