BOA's in het buitengebied

Verhaal

Wie gaat recreëren in de Utrechtse natuur kan een toezichthouder buitengebied tegenkomen. Deze BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de RUD beschermen de natuur en zorgen voor veilige recreatie.

""

De BOA's treden op tegen overtredingen van de openstellingsvoorwaarden van natuurgebieden zoals loslopende honden, mountainbiken buiten de routes, paardrijden buiten ruiterpaden, maar ook tegen stroperij, illegale (drugs)afvaldumpingen en crossers.

De BOA’s landelijk gebied werken samen met terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Recreatie Midden-Nederland en particuliere landgoedeigenaren onder de vlag van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Zij surveilleren regelmatig met alle betrokken partijen in een gebied, inclusief met de politie.

Particuliere eigenaren van natuurgebieden kunnen een beroep op de BOA’s doen via boaloket@rudutrecht.nl. Recreanten die overtredingen in een natuurgebied menen te zien kunnen dit melden via rudutrecht.formulierenserver.nl/meldingnatuur of 0800 0225510.