Dronetoezicht om weidevogels beter te beschermen

Nieuws

De RUD gaat de komende maanden een drone inzetten om weidevogels beter te beschermen. In het voorjaar en de zomer broeden veel vogels terwijl er ook veel wordt gemaaid. Hierbij kunnen weidevogels worden gedood. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen met preventief toezicht door nesten op grasland te inventariseren.

Dit toezicht vindt tot het einde van het broedseizoen op 1 september plaats. De inzet van een drone veroorzaakt minder verstoring van flora en fauna, dan toezichthouders die ter plekke nesten zoeken. Daarnaast spoort een drone tot zestig procent meer weidevogelnesten op dan tellen in het veld. Hierdoor kunnen we met een drone nesten beter beschermen tegen maaiwerkzaamheden en andere vormen van landbewerking.

Hoe werkt het?

Bij dit weidevogeltoezicht vliegt er op circa veertig meter hoogte een drone over graslanden in de provincie Utrecht. De drone spoort met behulp van een warmtebeeldcamera het grasland af op weidevogelnesten. De resultaten van het toezicht worden gedeeld met de eigenaar van het perceel. De warmtebeeldcamera in combinatie met een app zorgen ervoor dat de exacte locaties van nesten op de kaart worden gezet. Bij werkzaamheden op het land, kan er rekening gehouden worden met de nesten door er bijvoorbeeld omheen te maaien. Zo kunnen we samen beter voorkomen dat er vogels worden gedood of nesten worden vernield.