Hoeveelheid onttrokken grondwater doorgeven

Melding doen

Jaarlijkse aangifte hoeveelheid onttrokken grondwater in verband met open bodemenergiesysteem