Juridisch kader

De RUD Utrecht voert in opdracht (“in mandaat”) van een aantal overheden wettelijke taken uit. Om dit te kunnen doen, beschikken de ambtenaren van de RUD Utrecht over de daartoe strekkende bevoegdheden. In de hieronder vermelde documenten staat aangegeven hoe deze bevoegdheden verkregen zijn en wat deze bevoegdheden precies behelzen.

De RUD Utrecht vormt een openbaar lichaam dat op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) tot stand gekomen is en dat net zo als de Staat, de Provincies, de Waterschappen en de Gemeenten een publiekrechtelijke rechtspersoon is.  De verhoudingen, rechten en plichten binnen dit openbaar lichaam zijn via de hier onderstaande documenten geregeld.