Aanvragen en meldingen vanaf 1-1-2024

Onder de Omgevingswet moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen via het nieuwe omgevingsloket. Dit loket vervangt:

  • Het Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl

In het nieuwe omgevingsloket kunt u straks de vergunningcheck doen, regels op de kaart bekijken en het een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Vergunningcheck

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in uw omgeving? Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwen / verbouwen van uw woning of bedrijf, het (laten) plaatsen van een dakkapel, het kappen van een boom of het aanleggen van een uitrit? Doe dan de vergunningcheck. Door het beantwoorden van vragen ziet u welke verplichtingen op een locatie gelden. In de vergunningcheck zijn de regels van het Rijk, de waterschappen, de provincie en de gemeente verwerkt. Werkzaamheden kunnen vergunningsplichtig, meldingsplichtig, informatieplichtig of vergunningsvrij zijn.

Regels op de kaart

Een ander onderdeel van het Omgevingsloket is 'regels op de kaart'. Hier vindt u de regels die op een bepaalde locatie gelden. Dit zijn officiële besluiten van overheden, zoals omgevingsplannen en omgevingsverordeningen. Daarmee kunt u voor uzelf toetsen of een toekomstig plan past binnen de ruimtelijke regels.

Aanvragen en melden

Het daadwerkelijk aanvragen van de omgevingsvergunning(en) of indienen van een melding verloopt ook via het nieuwe omgevingsloket. Het is mogelijk dat u niet op hetzelfde moment goedkeuring krijgt voor alle activiteiten. Pas nadat u bij alle activiteiten voldoet aan de wettelijke verplichtingen, kunt u starten met uw werkzaamheden. Vul uw aanvraag zo volledig mogelijk in; ook als het beantwoorden van de vraag niet verplicht is. Informatie die u hier invult, kan relevant zijn voor het (sneller) afhandelen van uw aanvraag. 

Het nieuwe omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl/home