Heeft de droogte van de afgelopen zomers gevolgen voor het onttrekkingenbeleid?

Hoewel de grondwatervoorraad in de provincie Utrecht zich vooralsnog elke jaar lijkt te herstellen, heeft de droogte van de afgelopen zomers heeft ons wel goed doen nadenken over de totale grondwatervoorraad in de provincie Utrecht. We beschikken over een voorraad kwalitatief goed grondwater, welke we graag zo gezond mogelijk willen houden. Daarom is besloten om nog kritischer naar nieuwe onttrekkingen te kijken en zoveel als mogelijk te sturen op waterbesparing.