Wat is een regionale uitvoeringsdienst?

Een regionale uitvoeringsdienst voert taken uit namens gemeenten en provincies. Het gaat vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de leefomgeving (zoals milieu, natuur, bodem, water). De gemeenten en provincies zijn samen eigenaar en opdrachtgever van de regionale uitvoeringsdiensten. Er zijn 29 regionale uitvoeringsdiensten (of omgevingsdiensten) in Nederland.