Doen alle regionale uitvoeringsdiensten hetzelfde?

Nee, hoewel er grote overlappen zijn (vergunningverlening, toezicht, handhaving) op het gebied van de leefomgeving, zijn er ook verschillen. Er zijn omgevingsdiensten/uitvoeringsdiensten die alleen voor gemeenten werken, en diensten die voor gemeenten en een provincie. De provinciale taken zijn grotendeels anders dan de gemeentelijke. Zo gaan provincies over bijvoorbeeld luchtvaart, natuurbescherming en vuurwerk, en gemeenten niet. Ook kunnen gemeenten een kleiner of groter deel van hun milieutaken overdragen aan omgevingsdiensten/uitvoeringsdiensten. Alle gemeenten en provincies hebben de basistaken bij de diensten neergelegd, daarnaast is er de keuze om meer over te dragen.