Ik wil een grote waterpartij of vijver aanleggen of uitdiepen, waarbij meer dan 1.000 m3 wordt ontgraven. Moet ik hiervoor ook een vergunning hebben?

Belangrijk hierbij is of dit ook in het bestemmingsplan is geregeld. Zo ja, dan is dit vaak vrijgesteld van vergunningplicht als er niet te diep (< 3 meter -mv) wordt ontgraven. Als dit niet in het bestemmingsplan is geregeld dan is contact met de gemeente hierover belangrijk. De ontgronding is dan vergunningplichtig en kan alleen vergund worden als de gemeente instemt en dit in het bestemmingsplan wil gaan regelen. De vergunning moet wel bij de  RUD aangevraagd worden. Neem bij twijfel contact op met de RUD via ontgrondingen@rudutrecht.nl.