Omgevingsdiensten in Utrecht starten fusietraject

Nieuws

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht starten het traject om samen te gaan in één nieuwe omgevingsdienst voor de hele provincie Utrecht. Dit hebben de beide algemeen besturen op 7 december besloten. Per 1 januari 2026 zal de Omgevingsdienst Utrecht een feit zijn.

""

Directeuren Arnold van Vuuren (ODRU) en Hugo Jungen (RUD Utrecht) zijn blij dat de huidige samenwerking heeft geleid tot een bestuurlijk besluit om de diensten samen te voegen. “Als Omgevingsdienst Utrecht kunnen we onze huidige taken ook op lange termijn blijven uitvoeren en een grotere rol spelen bij vraagstukken als klimaatverandering, energietransitie, duurzaamheid en gezondheid.”

Kennis en ervaring bundelen

De ODRU en de RUD voeren sinds hun oprichting in respectievelijk 2012 en 2014 milieutaken (vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies) uit. De ODRU werkt voor 15 aangesloten gemeenten, de RUD voor 11 gemeenten en de provincie Utrecht. Beide omgevingsdiensten werken in de praktijk al veel samen, bijvoorbeeld bij de aanpak van de PFAS-problematiek en de voorbereiding op de Omgevingswet. Het initiatief voor de fusie komt dan ook van de omgevingsdiensten zelf. Door kennis, ervaring en middelen te bundelen en de grenzen binnen de provincie op te heffen, willen de huidige omgevingsdiensten meer betekenen voor gemeenten, provincie, inwoners en bedrijven.

Gemeenschappelijke regeling

De fusie wordt definitief als de 27 individuele deelnemers – colleges en gemeenteraden/provinciale staten – de gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst Utrecht bekrachtigen. Dit proces is naar verwachting in november 2025 afgerond.