Omgevingswet en dienstverlening

Nieuws

Sinds 1 januari geldt de Omgevingswet voor vrijwel alle activiteiten in de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen (leefomgeving). De Omgevingswet verandert de processen en werkwijzen van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Dit betekent dat ook de RUD Utrecht met nieuwe kaders werkt. Dit heeft grote impact op ons werk en de manier waarop we als overheden onderling en met bedrijven en inwoners samenwerken. Heeft u hier vragen of opmerkingen over? Mail naar omgevingswet@rudutrecht.nl.