Gerrit Spelt

Functie
Voorzitter dagelijks bestuur

Gerrit Spelt is wethouder in de gemeente Lopik en lid van het dagelijks bestuur van de RUD. Hij is voorzitter van het dagelijks- en algemeen bestuur. Daarnaast zijn zijn aandachtsgebieden algemene zaken, Omgevingswet, samenwerking RUD Utrecht - ODRU.

Voorzitter Dagelijks Bestuur, Gerrit Spelt
Gerrit Spelt - Wethouder Lopik

Wat vind je belangrijk binnen je portefeuille dat ook aansluit op je werk als bestuurder bij de RUD Utrecht?
Op het eerste gezicht is er relatief weinig aansluiting tussen mijn portefeuille en het bestuurslidmaatschap van de RUD. Mijn portefeuille omvat namelijk vooral het sociaal domein. Toch is de overeenkomst veel groter dan gedacht. In het sociaal domein gaat het steeds meer over de context rondom de persoon en minder over de persoon zelf. Datzelfde zie ik steeds meer in het omgevingsrecht. De traditionele focus op individuele inrichtingen verschuift steeds meer naar de brede scope leefomgeving. Dat oog hebben voor het geheel als som der delen sluit heel goed bij mij aan.

Wat betekend VTH voor jou?
Voor mij staat altijd de "outcome" voorop en dan vooral het algemene belang. Waar in het verleden VTH - zeker op milieugebied - redelijk zwart-wit was zien we nu een enorme verschuiving naar allerlei kleuren. Bijvoorbeeld de wens om onze energie duurzaam op te wekken moet zich verhouden tot de gezondheid van onze inwoners. De grootste uitdaging hierbij is de terechte maatschappelijke wens om subjectieve gevoelens te objectiveren. Welke mate van overlast is acceptabel? Dit vraagt steeds meer van vergunningverleners en toegangsmedewerkers.

Hoe zie je de toekomst van de RUD Utrecht voor je?
Mijn voorspellende gaven zijn uiterst beperkt maar ik voorzie op basis van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen een absolute noodzaak om de RUD door te ontwikkelen tot een "stevige" omgevingsdienst. Uitvoeringsdiensten zijn - na aanleiding van een aantal grote rampen - ooit opgericht om dingen te voorkomen. We hebben nu naast voorkomen ook behoefte aan mogelijk maken, mogelijk maken van de energietransitie, mogelijk maken van een gezondere leefomgeving enz.

Wat is je lievelingseten, en waarom ­čśë
Wat eten betreft ben ik een echte jongen uit de polder: stamppot. In het kader van doe maar normaal dan doe je al gek genoeg.