Gerrit Spelt

Functie
Voorzitter dagelijks bestuur

Gerrit Spelt is wethouder in de gemeente Lopik en lid van het dagelijks bestuur van de RUD. Hij is voorzitter van het dagelijks- en algemeen bestuur. Daarnaast zijn zijn aandachtsgebieden algemene zaken, Omgevingswet, samenwerking RUD Utrecht - ODRU.

Voorzitter Dagelijks Bestuur, Gerrit Spelt
Gerrit Spelt - Wethouder Lopik

Betekenis VTH

"Iedere letter van VTH heeft zijn eigen uitdagingen die me boeien. Vergunningen die borgen dat het doel – een veilige woon- en leefomgeving - wordt geborgd. Toezicht om te kijken of dit ook echt zo wordt uitgevoerd waarbij altijd het resultaat telt en niet het middel. En uiteindelijk als men echt niet wil luisteren het handhaven, waarbij ook dan nog altijd het resultaat zelf het doel moet zijn. Het innen van dwangsommen kan op zich zelf nooit het doel zijn. En vooral het efficiënt inzetten van deze middelen ten dienste van de leefomgeving is wat me boeit."

Belangrijk voor de RUD

"Het belangrijkste vind ik dat de RUD nadenkt over de toekomst en veranderde omgevingsvraagstukken en daar ook antwoorden op heeft."

Toekomst

"De uitvoeringsdiensten in Nederland zullen steeds meer veranderen in omgevingsdiensten. Ik verwacht dat ook de RUD in de toekomst zich meer zal ontwikkelen tot een uiterst deskundige dienst die niet alleen de V, T en H beheerst maar ook de A van Advies en M van Meedenken. Uiteindelijk is namelijk de leefomgeving gebaat bij het resultaat, de zogenaamde outcome. De klassieke milieutaken zullen zeker belangrijk blijven, maar ik verwacht wel dat de meeste afvinklijstjes in het archief gaan terecht komen. Het zal in de toekomst meer gaan om wat er kan en zinvol is dan om wat er moet."