Stankoverlast RWZI Utrecht melden

Nieuws

Heeft u last van stank door de RWZI in Utrecht, dan kunt u dit melden bij de milieuklachtentelefoon. Dit is het centrale meldpunt voor deze klachten. U kunt uw klachten telefonisch doorgeven via 0800-0225510 (24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar). Als u telefonisch meldt, wordt u binnen 30 minuten door een toezichthouder teruggebeld. Deze vraagt u om de geur te omschrijven. Dit kan helpen bij het herleiden van de exacte geurbron. Meldingen die tijdens kantooruren worden gedaan, worden ter plaatse onderzocht.

""

U kunt klachten ook online doorgeven via het milieuklachtenformulier. Klachten die via het formulier binnenkomen, worden tijdens kantooruren in behandeling genomen. Iedere melding of klacht wordt geregistreerd en onderzocht.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie is een noodzakelijke nutsvoorziening. Dit betekent dat de installatie niet zomaar stilgelegd kan worden zonder dat aanzienlijke schade aan het milieu ontstaat. Daarom blijft de rioolwaterzuiveringsinstallatie tijdens het zoeken naar een geuroplossing in principe in bedrijf. Mochten onze toezichthouders constateren dat Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden als eigenaar van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zich niet houdt aan gemaakte afspraken, dan kunnen zij wel een last onder dwangsom opleggen.