Betreft het Handelingskader OCB een verhoging van de interventiewaarde?

Nee, de interventiewaarde(n) voor (individuele) OCB’ s is niet verhoogd. De interventiewaarde geldt nog steeds als waarde waarboven er sprake is van een sterke verontreiniging en waarop dus de Wet bodembescherming van toepassing is. Op dat moment kunnen grondverzet en eventuele andere werkzaamheden in of op de bodem niet meer uitgevoerd zonder voorafgaande melding naar de RUD Utrecht.

Het handelingskader kijkt op een andere manier naar (ecologische) risico’s.  Door middel van data-analyse, het opstellen van een conceptueel model rondom bestrijdingsmiddelen en een generieke risicobeoordeling te maken voor de gehele Kromme Rijnstreek (als gehele regio in plaats van locatie-gebonden) is het mogelijk om onderbouwd anders om te gaan met de beoordeling van de risico’s van OCB-verontreinigingen dan voorheen het geval was. Voor het herschikken/verplaatsen/afvoeren van sterk verontreinigde grond (gehalten boven interventiewaarde) dient een (BUS-)saneringsplan te worden ingediend bij de RUD Utrecht, zie vraag 10.