Bij welke instantie dienen de onderzoeken te worden ingediend?

Voor omgevingsvergunningen (bouwen) zijn de desbetreffende gemeenten (Houten, Bunnik of Wijk bij Duurstede) bevoegd gezag. Indien er geen sprake is van een (vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging zullen de gemeenten de vergunningsaanvraag dan ook zelf afhandelen. Als er  sprake is van een (vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging (1 of meerdere rastervakken met een gemiddeld gehalte aan OCB’s tot boven de Interventiewaarde) zal de gemeente dit doorgeven aan de RUD Utrecht. Wanneer er sprake is van uit te voeren werkzaamheden in of de bodem dient u het bodemonderzoek (en (BUS-) saneringsplan) in te dienen bij de RUD Utrecht via bodemloket@rudutrecht.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u voor de gemeente Houten uw vraag stellen aan bodemloket@rudutrecht.nl.

Voor de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede kunt u uw vragen stellen via info@odru.nl.

Om de onderzoeksresultaten die uitgevoerd worden met het nieuwe protocol goed te kunnen beoordelen zal er altijd om een .xml-export worden gevraagd.