Is het handelingskader ook geldig buiten de Kromme Rijnstreek?

In het handelingskader is het aandachtsgebied Kromme Rijnstreek opgenomen (bijlage 1) waarbinnen het handelingskader van toepassing is. Buiten dit gebied is het formeel niet mogelijk om het handelingskader toe te passen.

Buiten de Kromme Rijnstreek zijn in andere gemeenten binnen de provincie Utrecht ook (voormalige) boomgaarden gelegen waar verhoogde OCB-gehalten in de bodem worden aangetroffen. In overleg met de gemeente en het bevoegd gezag kan  ervoor worden gekozen om deze met het onderzoeksprotocol conform bijlage 4 te onderzoeken. Wij raden daarom aan in dit soort situaties in een vroeg stadium in overleg te gaan met het bevoegd gezag.