Veilig zwemmen in het zwemseizoen

Nieuws

Van 1 mei tot 1 oktober worden de officiële zwemwaterlocaties weer regelmatig gecontroleerd op veiligheid en hygiëne. Actuele informatie wordt ter plekke op borden en op zwemwater.nl gedeeld. Wie veilig wil zwemmen, kan terecht bij 27 officiële zwemlocaties in de provincie Utrecht.

""

Toezichthouders van de RUD Utrecht controleren de officiële zwemplassen aan het begin van het zwemseizoen. Zij kijken dan onder andere of de onderwaterbodem gelijkmatig afloopt en of er geen obstakels onder water zijn. Ook het onderhoud van de zwemlocatie wordt beoordeeld. Denk hierbij aan drijflijnen, het strand, de ligweide, sanitaire voorzieningen, afvalbakken en zwerfvuil. Tijdens het seizoen wordt nauw samengewerkt met de waterschappen en Rijkswaterstaat. Zij laten het water bemonsteren en toetsen of het aan de kwaliteitsnormen voldoet. Als er bijvoorbeeld teveel bacteriën of blauwalgen in het water zitten, dan stelt de RUD een waarschuwing, negatief advies of een zwemverbod in. Deze informatie wordt ter plekke op de blauwe informatieborden gedeeld en gepubliceerd op zwemwater.nl. Gaat u zwemmen, kijk dan op de zwemwaterapp of zwemwater.nl voordat u op pad gaat. U ziet dan vooraf of er bijvoorbeeld waarschuwingen zijn, zodat u nog een andere locatie kunt kiezen. Houdt kleine kinderen altijd goed in de gaten, ook op een officiële zwemlocatie.

Meer informatie

Via de zwemwaterapp en zwemwater.nl kunt u altijd de meest actuele informatie over alle aangewezen zwemwaterlocaties in Nederland vinden. Meer informatie over veilig zwemmen en een overzicht van de officiële zwemlocaties in de provincie Utrecht vindt u op deze pagina: rudutrecht.nl/water/veilig-zwemmen Merkt u een onveilige of onhygiënische situatie op? Meldt dit dan aan onze toezichthouders via zwemwater@rudutrecht.nl.