Verzoek om informatie of Woo-verzoek

De RUD Utrecht geeft informatie over onze werkzaamheden en bedrijfsvoering op onze website en via social media. Bodeminformatie kunt u opvragen bij gemeenten, de ODRU, of de RUD. Waar u moet zijn, leest op deze pagina. Bekendmakingen over aanvragen, meldingen, en omgevingsvergunningen worden gepubliceerd door de betreffende gemeente. De RUD Utrecht publiceert voor de provincie. Wilt u meer weten? Dan kunt u een verzoek om informatie of een Woo (Wet open overheid)-verzoek indienen.

Verzoek om informatie

Heeft u informatie nodig voor eigen gebruik, dan kunt u een verzoek om informatie indienen. Deze informatie wordt naar u gestuurd, en niet gepubliceerd op onze website.  Er is geen officieel besluit nodig om de informatie te verstrekken, waardoor u deze sneller ontvangt dan wanneer u een Woo-verzoek indient. U kunt een verzoek om informatie indienen via info@rudutrecht.nl

Woo-verzoek

Als u wilt dat informatie openbaar wordt gemaakt, dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Dit is een formeel verzoek, waarover een formeel besluit genomen moet worden. Nadat het besluit is genomen, verstrekken wij de informatie aan u en publiceren wij deze op onze website. U vindt de besluiten en publicaties op deze pagina: Besluiten en publicaties Woo

Een Woo-verzoek indienen

U kunt per mail of per brief een Woo-verzoek indienen. Zet de volgende gegevens in uw verzoek:

  • Zet bovenaan uw mail of brief dat het om een Woo-verzoek gaat
  • Welke informatie of documenten u wilt ontvangen
  • Over welke periode het gaat 

Mail uw verzoek naar: woo@rudutrecht.nl U kunt via dit mailadres ook vragen stellen aan onze Woo-adviseurs. 

Stuur uw verzoek naar:

RUD Utrecht
Juridisch cluster
Postbus 85242
3508 AE Utrecht

Vragen of meer informatie nodig? Mail onze Woo-adviseurs via  woo@rudutrecht.nl