Bodemenergie (gesloten systeem)

Het gebruik van bodemenergie is een duurzame manier om een woning of kantoorgebouw te verwarmen en te koelen. Er zijn gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars) en open bodemenergiesystemen (WKO-systemen). Deze pagina gaat over de gesloten systemen. Bij deze systemen wordt een vloeistof in gesloten buizen door de bodem geleid. De bodemwarmtewisselaar valt onder de Wet milieubeheer. Het gebruik is geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving.  Gesloten systemen worden vaak bij een kleinere (warmte)energievraag gebruikt, zoals individuele woonhuizen. Voor appartementencomplexen worden collectieve systemen gebruikt.

Wat moet u doen?

 • Wie een gebouw of woning met een bodemwarmtewisselaar wil verwarmen en koelen, moet een melding doen. 

  Een melding doen

  Gesloten systemen met een vermogen minder dan 70 kW zijn meldingsplichtig. De gemelde systemen worden ingevoerd in een landelijk systeem. Melden is van belang om een compleet beeld te hebben van wat er in de bodem gebeurt, en om optimaal gebruik te kunnen maken van bodemenergie. Bovendien beschermt een melding uw systeem: nieuwe initiatieven mogen niet nadelig zijn voor uw bodemenergie. U kunt uw systeem melden via Omgevingsloket

  Een vergunning aanvragen

  Voor bodemwarmtewisselaars met een vermogen van meer dan 70 kW of gelegen binnen een interferentiegebied moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Dit kan via het  Omgevingsloket. Wij raden u aan om voorafgaand aan de aanvraag in gesprek te gaan met onze vergunningverleners. U kunt contact opnemen via info@rudutrecht.nl.  

 • Het beëindigen van een bodemenergiesysteem moet u ook melden. Hierdoor wordt er minder energie uit de bodem onttrokken, wat bruikbaar is voor eventueel een nieuw aan te leggen systeem in de nabijheid van het beëindigde systeem. 
   

Wat doet de RUD?

De RUD handelt de meldingen af, verleent de vergunningen, houden voor u het landelijk grondwater register bij ter bescherming van de aangelegde systemen en controleert of de voorwaarden worden nageleefd. Als het nodig is, treden we handhavend op.

Formulieren

 • Melden gesloten bodemenergiesysteem bedrijven

  Melding doen
  Hier kunt u het gesloten bodemenergiesysteem van uw bedrijf melden
 • Melden gesloten bodemenergiesysteem particulieren

  Melding doen
  U kunt hier als particulier uw gesloten systeem aanmelden
 • Vergunning voor gesloten bodemenergiesysteem

  Vergunning aanvragen
  Een Omgevingsvergunning met beperkte milieutoets aanvragen voor gesloten bodemenergiesysteem