Bescherm de natuur in- en om het huis

Nieuws

Bij natuur denken we snel aan bossen en duingebieden. Maar ook in – en om het huis zijn er planten en dieren te vinden die belangrijk, en zelfs beschermd zijn. De gemeente Houten wil het belang van deze natuur in de buurt onder de aandacht van bewoners brengen. Daarom gaf de gemeente de ecologische experts van de RUD de opdracht om online informatie beschikbaar te stellen.

""

Het resultaat is te vinden op https://www.rudutrecht.nl/beschermdenatuurthuis. Op deze pagina’s vindt u informatie over de wettelijke plichten die gelden voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen en tips om de directe omgeving aantrekkelijk te maken voor deze beschermde diersoorten. Zo kunnen bewoners de natuur in de eigen omgeving een handje helpen. De informatie op deze pagina’s is opgesteld in overleg met de gemeente Houten, maar ook voor bewoners van andere gemeenten van toepassing.

Met vragen over de Wet natuurbescherming kunt u terecht bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl.