Bescherm de natuur in en om uw huis

Verhaal

Natuur is belangrijk voor ons fysieke en mentale welzijn. Dat geldt voor natuurgebieden waar we heen gaan voor plezier, beweging en rust, maar ook voor de natuur in en om ons huis. Maar de natuur is kwetsbaar en er is een grote afname van insecten, vogels, amfibieën, reptielen, vissen en zoogdieren. U kunt met kleine aanpassingen in uw tuin of rondom uw woning, grote winsten behalen voor de natuur. Op deze pagina’s leest u wat de wettelijke kaders zijn om soorten te beschermen en wat u kunt doen om de natuur in uw buurt een handje te helpen.

""

Beschermde diersoorten in uw buurt

Samen kunnen we de Nederlandse natuur de groene draai geven die zo hard nodig is. Te beginnen bij u in de buurt, met wat u kunt doen om drie beschermde diersoorten een handje te helpen. Het gaat om de:

  • huismus
  • gierzwaluw
  • vleermuis

Alle drie zijn het diersoorten die graag dicht bij de mens leven. En dan ook nog bij voorkeur onder daken en in spouwmuren. Vaak valt het niet eens op dat ze er zijn!

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Als u werkzaamheden aan uw (asbest)dak of spouwmuren uit laat voeren, houd er dan rekening mee dat er regels zijn om dieren te beschermen. Vraag uw aannemer wat hij of zij doet om aan de regels uit het Bal. Als opdrachtgever kunt u verantwoordelijk worden gesteld als een aannemer hierin verzuimt. Deze regels gelden ook als u zelf werkzaamheden uitvoert. U kunt altijd zelf een ecoloog inschakelen. 

Wat kunt u doen?

Op deze pagina's vertellen wij u graag meer over de beschermde diersoorten die in en om uw huis leven, hoe u bij kunt dragen aan het behoud van hun leefgebied en ook welke wettelijke verplichtingen u heeft ten aanzien van deze soorten.

Deze pagina's over natuur in en om het huis zijn samengesteld op initiatief van de gemeente Houten