Als u een huis of perceel koopt, een locatie wilt ontwikkelen of werkzaamheden in of de bodem wilt uitvoeren, is het belangrijk om te controleren of er informatie over de bodemkwaliteit op deze plek bekend is. Zo voorkomt u dat u als nieuwe eigenaar of opdrachtgever voor verrassingen komt te staan. De RUD verstrekt bodeminformatie uit het archieven voor de Wet bodembescherming van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort, behalve de gemeente Utrecht. Hiernaast beheert de RUD Utrecht de gemeentelijke bodemarchieven van de gemeenten Baarn, Lopik en Woudenberg. Deze archieven bevatten bijvoorbeeld  gegevens over (ondergrondse) tanks, bodemonderzoeken voor omgevingsvergunningen en historische informatie.

Wat moet u doen?

 • Ten eerste controleert u bij het landelijke bodemloket of er informatie bekend is op het betreffende perceel. Dit doet u door de adresgegevens in de zoekfunctie in te voeren. Als er informatie zoals bodemrapporten bekend is, kunt u deze opvragen bij de RUD Utrecht. Een goede informatiebron voor (historische) bodeminformatie staat ook op de website van de Omgevingsdienst regio Utrecht.

 • Documenten die worden vermeld in het landelijk bodemloket, kunt u bij de RUD opvragen via bodemloket@rudutrecht.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen met betrekking tot de Wet bodembescherming (behalve voor de gemeente Utrecht).

  Ook gemeenten hebben gegevens over de bodem, bijvoorbeeld in relatie tot een omgevingsvergunning of informatie over ondergrondse tanks. Deze informatie vraagt u op bij de betreffende gemeente. Voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Lopik en Woudenberg kunt u hiervoor bij de RUD terecht. Gebruikt u voor de gemeenten Amersfoort, Leusden en Woudenberg het digitale formulier onderaan deze pagina. Voor de gemeente Baarn mailt u naar bodemloket.baarn@rudutrecht.nl en voor Lopik naar bodemloket.lopik@rudutrecht.nl

  Overige gemeenten

  Voor de overige gemeenten vraagt u bodeminformatie op via de volgende kanalen:

  Gemeente Eemnes: info@belcombinatie.nl
  Gemeente Houten: https://houten.webgispublisher.nl/
  Gemeente Nieuwegein: https://www.nieuwegein.nl/
  Gemeente Soest: https://soest.nazca4u.nl/
  Gemeente Utrecht: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/

   

   

   

Wat doet de RUD?

De RUD voert taken uit in het kader van de Wet bodembescherming voor de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort. Daarom beschikken wij over besluiten, bodemrapporten, saneringsplannen en evaluatierapporten over bodemverontreinigingen en saneringen voor locaties van alle gemeenten in de provincie, behalve de gemeente Utrecht. Dit geldt ook voor de informatie van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Leusden, Lopik en Woudenberg. Na uw aanvraag krijgt u binnen vijf werkdagen antwoord van één van onze medewerkers.

Formulieren

Veelgestelde vragen over bodem

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • Bodemverontreiniging is vaak in het verleden veroorzaakt door benzinestations, metaalverwerkende bedrijven, garages, chemische wasserijen, gasfabrieken en bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond. Ook stortplaatsen en ondergrondse olietanks kunnen verontreiniging veroorzaken.

 • In principe is de eigenaar van de grond verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodem. De eigenaar moet bodemvervuiling voorkomen en de verontreiniging die hij of zij veroorzaakt zo snel mogelijk verwijderen. Is de verontreiniging eerder veroorzaakt, dan is de oorspronkelijke vervuiler aansprakelijk. Hierbij geldt een verjaringstermijn van 30 jaar. Is die termijn verstreken of is de vervuiler niet meer te achterhalen? Dan is de eigenaar meestal zelf verantwoordelijk voor de bodemsanering. Ernstige vervuilingen waarbij niet is vast te stellen wie verantwoordelijk is, worden gesaneerd door de overheid.

 • Voor informatie over BUS-saneringen is Bodem+ een goede bron: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bus/vragen/