Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Ontgrondingen

Wat moet u doen?

Als u gaat ontgronden, gaat u dan als eerste na of u hiervoor een vergunning nodig heeft. Provincies zijn verantwoordelijk voor de Ontgrondingenwet en mogen werkzaamheden vrijstellen van vergunningplicht. De provincie Utrecht heeft dit voor de meeste, normaal voorkomende grondwerkzaamheden en kleinere ontgrondingen gedaan. Deze vrijstellingen staan in de Ontgrondingenverordening provincie Utrecht.

Geen vergunning nodig

Voor ontgrondingen waarbij minder dan 1.000 kuub wordt afgegraven tot maximaal 3 meter diepte is in de meeste gevallen geen vergunning nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

Ook het aanleggen van een natuurpoel tot 2.000 kubieke meter is vrijgesteld van een vergunning. Deze opsomming is niet volledig, in de ontgrondingenverordening provincie Utrecht (pdf) vindt u de complete informatie. Neem bij twijfel contact op met de RUD via ontgrondingen@rudutrecht.nl.

Wel een vergunning nodig

Voor ontgrondingen waarbij meer dan 1.000 kuub wordt afgegraven of waarbij er dieper dan 3 meter diep wordt gegraven, is in de meeste gevallen een vergunning nodig. Voor natuurontwikkeling ligt deze grens bij 2.000 kuub. Voor het graven van sloten is altijd een vergunning nodig. U kunt de vergunning aanvragen met het aanvraagformulier: Aanvraag ontgrondingen_vergunning (word)

De behandeltermijn van de aanvraag is maximaal 13 of maximaal 26 weken. Dit hangt van de eenvoud of complexiteit van de ontgronding.

Waarom regels voor ontgrondingen?

Wie grond afgraaft, is ‘aan het ontgronden’. Bij een ontgronding wordt het maaiveld – al dan niet tijdelijk – verlaagd. De Ontgrondingenwet en de – verordening zijn bedoeld om bijvoorbeeld het landschap, archeologische vindplaatsen en het diepe grondwater (nodig voor bijvoorbeeld drinkwater en natuur) te beschermen. Maar ook om te voorkomen dat u of een ander te veel hinder van de werkzaamheden ondervindt.