Opstijgen en landen buiten luchthavens

Als u wilt opstijgen en landen buiten luchthavens, moet u eerst bepalen of u hiervoor een ontheffing of een luchthavenregeling van de RUD nodig heeft of een verklaring van geen bezwaar van de betreffende gemeente. Dit hangt af van het toestel waarmee u wilt vliegen en het aantal dagen per jaar dat u wilt vliegen.

Wat moet u doen?

 • Ontheffing

  • Modelvliegtuig of drone (RPA) van meer dan 25 kilo, tot en met 12 dagen per jaar
  • Opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig, tot en met 12 dagen per jaar

  U kunt een ontheffing aanvragen met ons digitale formulier. De behandeltermijn van een TUG-ontheffing is vier weken. Als u een ontheffing heeft, moet u iedere dag dat u hier gebruik van wilt maken (dus vliegen) minimaal 24 of 48 uur van tevoren bij ons melden. Dit hangt ervan af of u een ontheffing heeft aangevraagd voor een bepaalde locatie (locatiegeboden TUG-ontheffing) of om gedurende het jaar gebruik te maken van de beschikbare locaties in de provincie Utrecht. U kunt melden met ons digitale formulier.

  Luchthavenregeling of luchthavenbesluit

  • Modelvliegtuig of drone (RPA) van meer dan 25 kilo, als u meer dan 12  dagen per jaar wilt vliegen
  • Opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig, als u meer dan 12 dagen per jaar wilt vliegen

  Neem voor het aanvragen van een luchthavenregeling of luchthavenbesluit contact met ons op.

  Verklaring van geen bedenkingen

  Neem voor een verklaring van geen bedenkingen contact op met de gemeente waar u wilt opstijgen en landen.

   

 • We hebben het luchtvaart beleid verwerkt in onze TUG- kaart. Hierop kunt u niet alleen zien waar u wanneer kunt opstijgen en landen, maar kunt u ook de afstand tot gevoelige objecten meten.

  https://geo.rudutrecht.nl/portal/apps/instant/nearby/index.html?appid=b606e73f1b2540b69bbaddd7a911f939

Wat doet de RUD?

De RUD beoordeelt de aanvragen en de meldingen. We controleren de meldingen en beslissen over de aanvragen. De RUD toetst hierbij de veiligheid, de overlast en natuurbescherming. De behandeltermijn voor de aanvraag van een TUG-ontheffing is 4 weken. De gemeente waarvoor de aanvraag of melding is gedaan, is verantwoordelijk voor openbare orde. Daarom stemmen wij alle aanvragen en meldingen met de gemeente af. Daarnaast stemmen wij af met de politie en ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Zij gaan over de overvlieghoogte boven bebouwing.  De RUD is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. In principe is er iedere keer als er wordt gevlogen op basis van een TUG-ontheffing een toezichthouder aanwezig. Onze provincie heeft geen regionale luchthaven. Grote luchthavens, zoals Schiphol, vallen onder het gezag van het Rijk.

Formulieren

Veelgestelde vragen over luchtvaart

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • Een toezichthouder let erop dat het bedrijf dat de vluchten uitvoert zich aan de voorschriften houdt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanwezigheid van brandblussers, de tijden waarop gevlogen mag worden, het aantal keren dat er opgestegen en geland wordt, of de helikopters van de juiste locatie vertrekken en of het publiek op voldoende afstand staat.

 • Het vastgestelde document vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
  Het beleid is verwerkt in de kaarten van de RUD zodat u precies weet waar u mag opstijgen en landen.

 • De provincie Utrecht houdt in haar luchtvaartbeleid rekening met de natuur. Daarom mogen luchtvaartuigen niet opstijgen of landen in Natura-2000-gebieden, ganzenrustgebieden (in de winterperiode), weidevogelkerngebieden (15 maart tot 1 augustus), of stiltegebieden. Aanvullend geldt dat gemotoriseerde luchtvaartuigen niet binnen een zone van 1 kilometer rondom een Natura-2000-gebieden en stiltegebieden mogen opstijgen en landen. Uitzondering: het geluidsniveau blijft onder de 35 dB (A) (24-uursgemiddelde). Op de online TUG kaart zijn deze gebieden aangegeven.

 • Een TUG-ontheffing wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Hier kunt u op inspreken. Een luchtvaartregeling en een luchtvaartbesluit worden ter inzage gelegd. Hier kunnen direct belanghebbenden op inspreken. Mogelijke zienswijzen worden verwerkt en de definitieve beschikking wordt door de RUD aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Provinciale Staten van de provincie Utrecht stellen voor elke burgerluchthaven een besluit of regeling vast. Wanneer een bedrijf dat een ontheffing heeft, meldt dat er op een bepaalde dag en een bepaalde plek wordt gevlogen, dan kunt u hier niet op inspreken.