"Mijn werkweek ziet er nooit hetzelfde uit"

Interview

Wat kun je verwachten als je bij de RUD werkt? En wat houdt het in om vergunningverlener te zijn? Kijk mee in het werk van René den Hartog.

""

Naam: René den Hartog

Functie: Ik noem mezelf milieuadviseur

Zo ziet mijn werkweek eruit:  Mijn werkweek ziet er nooit hetzelfde uit. Deze week ga ik bijvoorbeeld adviezen maken voor de gemeenten Baarn en Lopik over de milieuaspecten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze gemeentes en meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen afhandelen. Maar ook belangrijk zijn de voorbereidingen voor het afscheid van mijn collega die met pensioen gaat. Volgende week kan er weer heel anders uit zien.

Het mooiste aan mijn werk is: De veelzijdigheid van werkzaamheden en de vele contacten met collega’s zowel binnen als buiten de RUD.  

Daarom werk ik bij de RUD: De RUD zit vol met uitdagingen. Als ik zo zie wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, is dat ongelofelijk veel. Zo heb ik me beziggehouden met de Luchtvaartwet, asbestregelgeving, energiebesparing bij bedrijven, de Omgevingswet, gesloten bodemenergiesystemen en natuurlijk ook de Wet milieubeheer.

Dit is veranderd in mijn werk de afgelopen jaren:  In het begin bestond mijn werk uit het maken van vergunningen, maatwerkvoorschriften en afhandelen van meldingen op het gebied van de Wet milieubeheer. Tegenwoordig adviseer ik vooral over de milieuaspecten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ik heb me inmiddels ook gespecialiseerd op het gebied van de geurregelgeving en gesloten bodemenergiesystemen. 

Wat ik nog wil doen de komende jaren:  Ik ga me verdiepen in de Omgevingswet en wil meer te weten komen over de regelgeving rond de luchtkwaliteit.

Wat mag een nieuwe collega bij de RUD verwachten:  En warm nest en collega’s die altijd bereid zijn om je te helpen.