Bedrijfscontrole door de RUD

Toezichthouders van de RUD controleren of bedrijven zich aan de milieuregels houden. Informatie op deze pagina is bedoeld om het proces van voorbereiding tot en met het ongedaan maken van overtredingen goed te laten verlopen. 

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

In het AIM kunt u 3 stappen doen:

  1. Controleren of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.
  2. Checken welke milieuregels en maatregelen voor u gelden.
  3. Online een melding Activiteitenbesluit doen. Hiervoor heeft u e-herkenning nodig. U moet ook een melding in  dienen als er een milieurelevante verandering binnen uw bedrijf plaats vindt, zoals uitbreiding, verandering van de werking en het beëindigen van het bedrijf.

Dit kunt u doen via: www.aimonline.nl 

Voor stap 3, het indienen van een melding, heeft u e-herkenning nodig. Voor de stappen 1 en 2 niet.

Let op: er kan ook andere wet- en regelgeving van toepassing zijn.

Voorbereiding op bedrijfscontrole

Voorafgaand aan een geplande bedrijfscontrole, vragen wij u om informatie om de milieugerelateerde activiteiten binnen uw bedrijf te inventariseren. Het gaat onder andere om de aanwezigheid van koelinstallaties, stookinstallaties en gevaarlijke stoffen. Naast geplande controles, kunnen onze toezichthouders ook onaangekondigd controles uitvoeren.

Bedrijfscontrole 

Tijdens de geplande bedrijfscontrole maakt de toezichthouder met een vertegenwoordiger een rondgang door het bedrijf. Hierbij let de toezichthouder op de milieugerelateerde activiteiten. Direct na het bezoek, deelt de toezichthouder de bevindingen van de controle. Deze worden bevestigd in een brief. Bij een overtreding krijgt u een waarschuwingsbrief, hierbij zit een toelichting in de vorm van een flyer. Hierin kunt u lezen hoe het handhavingstraject eruit ziet. 

Overtredingen ongedaan maken

De toezichthouder informeert u over verschillende instanties en informatiebronnen die u nodig kan hebben om overtredingen ongedaan te maken. Hieronder vindt u per onderwerp een overzicht.

Veelgestelde vragen over milieu

  • U kunt hiervoor de vergunningchecker van het Omgevingsloket online gebruiken.

  • Bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zogenoemde Seveso-bedrijven, vallen onder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst is hierin gespecialiseerd.

  • Als u binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat hierdoor uw vergunning niet meer klopt met de daadwerkelijke stand van zaken. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een omgevingsvergunning aanvragen.