Externe veiligheid beschermt mensen in de omgeving tegen risico’s van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan omwonenden van een spoorlijn waar gevaarlijke stoffen over worden getransporteerd of recreanten op een strandje in de buurt van een LPG-tankstation. Externe veiligheid is een aandachtsgebied binnen de Wet milieubeheer.

Wat moet u doen?

Binnen de bebouwde kom moeten gevaarlijke stoffen worden vervoerd via wegen die door de gemeenten zijn aangewezen. Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren via andere wegen omdat u ergens moet laden of lossen, dan kunt u hier een ontheffing voor aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen om af te wijken van de routeringsverordening via het formulier.  Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Voordat de ontheffing is verleend, mag u niet afwijken van de aangewezen route.

Wat doet de RUD?

De RUD beoordeelt de ontheffingsaanvraag en vraagt eventueel om toelichting of aanvullende gegevens. Binnen maximaal  4 weken besluiten wij over uw aanvraag. U kunt bezwaar indienen tegen dit besluit.

Formulieren

Ontheffing routering gevaarlijke stoffen

Ontheffing aanvragen
Toestemming vragen om af te wijken van vaste routes voor gevaarlijke stoffen

Veelgestelde vragen over milieu

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Er zijn in de provincie Utrecht 10 BRZO-bedrijven. Dit staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Deze bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en vallen onder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst is hierin gespecialiseerd.