Wie overlast ervaart door een bedrijf, kan dit 24 uur per dag 7 dagen per week melden bij de milieuklachtentelefoon. De RUD handelt deze klachten af. Jaarlijks wordt er honderden keren overlast gemeld. Voor de afhandeling hiervan staat er altijd een handhaver (geconsigneerde) klaar om actie te ondernemen.

Spoedeisend

Is de klacht spoedeisend, bel dan 0800  0225510. 

Niet spoedeisend

Klachten die geen directe actie vereisen, kunt u indienen met het milieuklachtenformulier. 

Formulieren

Milieuklacht indienen

Klacht / overtreding melden
Overlast door bedrijven melden

Veelgestelde vragen over milieu

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

  • Als u binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat hierdoor uw vergunning niet meer klopt met de daadwerkelijke stand van zaken. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een omgevingsvergunning aanvragen.

  • U kunt hiervoor de vergunningchecker van het Omgevingsloket online gebruiken.

  • Bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zogenoemde Seveso-bedrijven, vallen onder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst is hierin gespecialiseerd.