Onze toezichthouders zetten zich in om de Utrechtse natuur te beschermen. Hierbij zijn meldingen van bewoners en recreanten belangrijk. Dus als u denkt dat u een overtreding ziet in de natuur of in het landschap, geef dit dan door aan de RUD. 

Meldingen en klachten zijn een belangrijke informatiebron voor onze toezichthouders. Zo kunnen zij gericht controleren wat er aan de hand is, en zo nodig ingrijpen om schade te (laten) herstellen of te voorkomen.  Ziet u bijvoorbeeld schade aan bomen of planten, of dat dieren worden verstoord of gedood? Meldt u dit bij de RUD. Onze toezichthouders gaan na of het om een overtreding gaat, en treden in dat geval handhavend op. In geval van spoed kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag bellen met 0800 – 0225510.  Als u belt, kunnen we als dat nodig is meteen actie ondernemen.  U kunt ook gebruik maken van ons digitale formulier. Deze meldingen worden tijdens kantooruren in behandeling genomen.

Formulieren

Melding natuur en landschap

Klacht / overtreding melden
Mogelijke overtreding natuur en landschap melden (afval, doden van dieren, kap van bomen etc.)

Veelgestelde vragen over natuur en landschap

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

  • Als u denkt dat u een overtreding van de groene regels ziet, dan kunt u dit melden bij de RUD. Onze toezichthouders gaan na of het om een overtreding gaat, en treden in dat geval handhavend op. In geval van spoed kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag bellen met 0800 – 0225510.  Als u belt, kunnen we als dat nodig is meteen actie ondernemen.  U kunt ook mailen naar wnl@rudutrecht.nl of gebruik maken van ons digitale formulier. Deze meldingen worden tijdens kantooruren in behandeling genomen.

  • De provincie is bevoegd gezag voor de ‘ groene taken’. De taken op het gebied van toezicht en handhaving heeft de provincie bij de RUD neergelegd. Vergunningverlening gebeurt door de provincie zelf. Dit betekent dat u omgevingsvergunningen bij de provincie aanvraagt en de RUD erop toeziet dat de voorschriften hieruit worden nageleefd. Provincie en RUD werken hierin nauw samen.