Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht

Om kwetsbare diersoorten te beschermen, is het in principe verboden om deze te doden, vangen of verstoren. In sommige gevallen (populatiebeheer en schadebestrijding) mag dit onder voorwaarden wel. Hiervoor is een vrijstelling of ontheffing van de provincie nodig.

Wat moet u doen?

 • Om dieren te doden vanwege populatiebeheer en schadebestrijding, moet u een jachtakte hebben. Met een jachtakte kunt u gebruik maken van de ontheffing(en) die de Faunabeheereenheid heeft om op bepaalde soorten in een bepaald gebied te beheren.

  Wie gebruik wil maken van de ontheffing in een bepaalde maand, moet u als jachtaktehouder contact opnemen met de Wildbeheereenheid. De WBE kan de ontheffing dan vervolgens doorschrijven naar u waarna u onder alle voorwaarden hiervan gebruik kunt maken. Aan het eind van de maand meldt u de resultaten van de jacht in het faunaregistratiesysteem van NatuurNetwerk B.V.,  ook als u geen dieren geschoten heeft.

 • Het opsporen en doden van wildsoorten in het kader van jacht, mag alleen in het jachtseizoen en alleen als u een jachtakte heeft. Ook moet u lid zijn van de Wildbeheereenheid. Per diersoort waarop gejaagd mag worden, geldt er een jachtseizoen. De provincie kan de jacht sluiten vanwege extreme weersomstandigheden.

  • haas; 15 oktober tot en met 31 december
  • fazantenhen; 15 oktober tot en met 31 december
  • fazantenhaan; 15 oktober tot en met 31 januari
  • wilde eend; 15 augustus tot en met 31 januari
  • houtduif ; 15 oktober tot en met 31 januari
  • konijn; 15 augustus tot en met 31 januari

  Bij het jagen moet u de regels uit de Wet natuurbescherming volgen. Zo mag u de dieren niet onnodig laten lijden en mag u alleen gebruik maken van bepaalde middelen om de dieren op te sporen en te doden.

Wat doet de RUD?

De RUD houdt toezicht op de jacht, soortenbeheer en schadebestrijding. Dit houdt in dat onze toezichthouders in het veld controleren of jagers zich aan alle voorschriften houden. Klopt het gebied, worden de juiste dieren gedood, op de juiste manier en binnen de toegestane hoeveelheden? Daarnaast reageren we op meldingen van bewoners en surveilleren we in het buitengebied. Onze BOA’s werken samen met de politie in de bestrijding van stroperij en illegale jacht.

Veelgestelde vragen over natuur en landschap

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Bij humaan risico kan de verontreiniging schadelijk zijn voor de gezondheid. Bijvoorbeeld doordat verontreinigingen uitdampen in de kelder. De risico’s treden meestal alleen op bij jarenlange blootstelling.