Vergunningverlener Bodem (36 uur)

Vacature

Bij de RUD Utrecht werken we talentgedreven. Overbrug jij makkelijk verschillen tussen mensen (Bruggenbouwer), ga je efficiënt op je doel af (Planmaker), kun je grote hoeveelheden informatie makkelijk verwerken (Ontrafelaar) of heb je juist een heel ander talent? We gaan graag het gesprek met je aan!

''''

Wat doet de RUD?

De RUD Utrecht voert in opdracht van 11 gemeenten en de provincie Utrecht taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bij de RUD Utrecht werk je samen met ongeveer 150 collega’s, waarvan zo’n 120 toezichthouders en vergunningverleners en 30 medewerkers in de bedrijfsvoering. Samen werken we aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. We ontwikkelen ons steeds meer van een pure uitvoeringsorganisatie naar een breed inzetbare partner voor onze opdrachtgevers.

Wat ga jij doen?
Als vergunningverlening Bodem ben je onder andere verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen voor vergunningen en meldingen in het kader van de Wet bodembescherming (onder het overgangsrecht) en het afhandelen van meldingen en aanvragen met betrekking tot activiteiten bodem onder de Omgevingswet. Als vergunningverlener Bodem:

  • Beoordeel en verleen je aanvragen die te maken hebben met bodemactiviteiten onder de Omgevingswet. Hierbij kun je denken aan activiteiten als graven, saneren, toepassen van grond, etc. Je levert hierbij tevens een bijdrage aan de beoordeling van de ontvankelijkheid en toetsing van de aanvraag aan wettelijke voorschriften;
  • Behandel je binnenkomende aanvragen en verzoeken in het kader van de Wet bodembescherming (overgangsrecht) en beoordeel je de feitelijke uitvoering van bodemsaneringen (evaluaties). Je levert hierbij tevens een bijdrage aan de beoordeling van de ontvankelijkheid en toetsing van de aanvraag aan wettelijke voorschriften;
  • Draag je zorg voor het opstellen van brieven, beschikkingen, (advies-)rapportages, beoordelingen en correspondentie in samenwerking met de juristen en ondersteunende medewerkers en indien noodzakelijk met andere clusters;
  • Beoordeel je conceptuele modellen, saneringsplannen, bodemonderzoeken, en evaluatieverslagen;
  • Geef je adviezen aan onze opdrachtgevers of andere clusters binnen de RUD over bodemaspecten;
  • Ben je aanspreekpunt voor bedrijven en burgers. Je draagt zorg voor afhandeling van vragen van onder andere melders, adviseurs, particuliere en opdrachtgevers in het bodemloket.

Maar word je vergunningverlener bij ons, dan kun je meer dan toetsen. Aan jou de taak om initiatieven mogelijk te maken, en tegelijkertijd de omgeving te beschermen. Daarbij heb je contact met de aanvrager, opdrachtgevers, adviesbureaus, uitvoerders en de omgeving. En natuurlijk met je collega’s bij handhaving. Jij zorgt voor een verdere versterking van het cluster. Daarbij draag je zorg voor afstemming en actieve kennisdeling met je collega’s om gezamenlijk de gestelde doelen voor het cluster te halen. Samenwerking is dus belangrijk: Met elkaar sparren voor de meest optimale aanpak. Maar tegelijkertijd zelfstandig en met de nodige eigen deskundige afwegingsruimte je werk kunnen doen. 

Genoeg uitdagingen dus om je tanden in te zetten!

Ook neem je deel aan overleggen om de risico's voor bodemkwaliteit te identificeren en effectief te beheersen. Zo draag je ook bij aan analyses om een gezonde leefomgeving te waarborgen en te streven naar een duurzame en veilige samenleving.

Intern lever jij ook je bijdrage aan het team en de organisatie. Je adviseert en ondersteunt collega’s (handhavers, juristen) en draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van werkprocessen en sjablonen. Je bewaakt de kwaliteit van de geleverde producten.

Ook ben je nieuwsgierig: je signaleert nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied en vertaalt deze naar consequenties voor zowel de RUD als voor opdrachtgevers. 

Fusie van Omgevingsdiensten
Per januari 2026 zal de RUD Utrecht gefuseerd zijn met de andere omgevingsdienst in de regio, de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Vooruitlopend daarop zoeken we al steeds meer de samenewerking op. Zo worden enkele bodemtaken van de ODRU nu al door de RUD Utrecht uitgevoerd. Hier kan jij ook een rol in spelen. 

Wat breng je mee?
We zoeken een energieke vergunningverlener bodem op hbo-niveau met tenminste 5 jaar ervaring als vergunningverlener op het gebied van de Wet Bodembescherming. Je kunt zelfstandig aanvragen (meldingen en vergunningen) van complexe locaties (o.a. spoedlocaties) in het kader hiervan oppakken. Je bent bekend met de Omgevingswet  en hebt expertise in het afhandelen van bodemaanvragen onder de Wet bodembescherming, waardoor je de kennis in huis hebt om meldingen onder de Omgevingswet of het overgangsrecht af te handelen. Zelfstandigheid is belangrijk, net als het prioriteren van werk op basis van termijnen.

We vinden het daarbij belangrijk om een mooi gebalanceerd cluster bodem te hebben. Hoewel affiniteit met werken bij de overheid wel van belang is, gaat wat ons betreft ervaring niet alleen over ervaring op het gebied van vergunningverlening. Ervaring met bodemsaneringen, kennis van saneringstechnieken en mensen met praktijkervaring in het veld wekken zeker ook onze interesse!

Als zelfstandige teamspeler ben je bekwaam in het omgaan met weerstand en het overbruggen van tegenstrijdige belangen. Je bent analytisch sterk, politiek en bestuurlijk sensitief, en bedreven in plannen en organiseren. Kennis van digitale systemen, met bij voorkeur ervaring in ons zaaksysteem Powerbrowser en Squit Ibis/NAZCA/BIS/GIS, is een pluspunt.

Waarom zou je willen werken bij de RUD?
Werken bij ons betekent meer dan je taken uitvoeren. Je bent niet alleen vergunningverlener, adviseur, manager, toezichthouder of medewerker bedrijfsvoering: je bouwt ook mee aan een organisatie en je krijgt ruimte voor jouw ideeën en initiatieven. We vinden je talent belangrijk en stimuleren je om deze in te zetten voor de organisatie. Omdat er veel ontwikkelingen zijn, zoals bijvoorbeeld de onlangs ingevoerde Omgevingswet, willen we in kunnen spelen op veranderingen. Dit vraagt om samenwerking en flexibiliteit van alle collega’s. In onze informele en open cultuur gaan we uit van vertrouwen en heb je de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. 

Wat hebben we jou te bieden?
Naast een open en uitdagende werkomgeving en leuke collega’s krijg je een salaris van maximaal €5.564,- (+22%IKB= €6.809,-/maand); schaal 10 of schaal 11 of  van de CAO Provincies, afhankelijk van je kennis en ervaring) op basis van 36 uur. Je krijgt een jaarcontract dat vervolgens bij goed functioneren wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Een fulltime werkweek is 36 uur maar je hebt de mogelijkheid om ATV op te bouwen. Dan werk je 40 uur per week, hierdoor bouw je 204 extra verlof uren per jaar op. Daarnaast krijg je standaard 144 uur verlof.

Contact en procedure
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan gaan we graag met je in gesprek.

Je kunt solliciteren door te klikken op de knop ‘solliciteer direct’. We sluiten de vacature zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden.

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Gaby de Wolff, Teamleider Bodem, via g.dewolff@rudutrecht.nl of 06-11601434

Wil je meer informatie over de procedure? Neem dan contact op met Daan van Osta, HR adviseur, per e-mail via werkenbij@rudutrecht.nl of via 06 - 29681946. 

 

 

Talent staat bij ons centraal, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. Bij de RUD streven we naar een veilige werkomgeving waar je jezelf kunt zijn en werk doet waar je plezier en energie uit haalt. We weten dat hoe je naam gespeld is, hoe oud je bent, van wie je houdt en wat je gelooft niets zegt over jouw geschiktheid voor deze vacature. Talent als basis, diversiteit als kracht. Voel je welkom om te solliciteren!

Met deze vacature willen wij graag zelf onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.

Solliciteer direct