Waarom zou je willen werken bij de RUD?

Verhaal

Werken bij ons betekent meer dan je taken uitvoeren. Je bent niet alleen vergunningverlener, adviseur, manager, toezichthouder of medewerker bedrijfsvoering: je bouwt ook mee aan een organisatie en je krijgt ruimte voor jouw ideeën en initiatieven.

We vinden je talent belangrijk en stimuleren je om deze in te zetten voor de organisatie. Want als jij je talenten kan inzetten dan vliegt de dag voorbij. In onze informele en open cultuur gaan we uit van vertrouwen en kan je  deels thuiswerken. 

Verder vinden er evenementen plaatsen zoals borrels, een DOE-dag en een Kerstfeest plaats. We hopen deze snel te kunnen hervatten! De (informele)werksfeer en collegialiteit staat hoog in het vaandel bij de RUD. 

Ontwikkeling RUD

De RUD Utrecht voert sinds 2014 in opdracht van 11 gemeenten en de provincie Utrecht taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bij de RUD Utrecht werk je samen met ongeveer 150 collega’s, waarvan zo’n 120 toezichthouders en vergunningverleners en 30 medewerkers in de bedrijfsvoering. Samen werken we aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. We zijn ons aan het voorbereiden op de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken; integraal, participatief en omgevingsbewust. Tegelijkertijd ontwikkelen we ons van een uitvoeringsorganisatie naar een technisch adviserende uitvoeringsdienst, om zo een breed inzetbare partner voor onze deelnemers te kunnen zijn.