Wat moet u doen?

 • Als u op een evenement vuurwerk wilt afsteken, schakelt u hiervoor een professional in. Een professional is getoetst op de juiste kennis en ervaring en heeft een toepassingsvergunning. Deze professional steekt niet alleen het vuurwerk af, maar zorgt ook voor de melding of aanvraag van de ontbrandingstoestemming. U hoeft dit als organisator van een evenement niet zelf te doen. Afhankelijk van de hoeveelheid en de soort vuurwerk moet de professional een melding doen of toestemming vragen. Houd u er wel rekening mee, dat er naast de regels voor vuurwerk ook andere regels van toepassing kunnen zijn op het evenement, bijvoorbeeld in het kader van openbare orde en natuurbescherming. 

 • Melding doen


  Voor het afsteken (ontbranden) van maximaal 200 kilo consumentenvuurwerk en/of maximaal 20 kilo theatervuurwerk volstaat een melding. De melding moet minimaal 2 weken van tevoren worden ingediend.

  Ontbrandingstoestemming


  Voor het afsteken (ontbranden) van meer dan 200 kilo consumentenvuurwerk en/of meer dan 20 kilo theatervuurwerk ontbranden of het ontbranden van professioneel vuurwerk, is een ontbrandingstoestemming nodig. Deze moet minimaal 14 weken van tevoren worden aangevraagd.

Wat doet de RUD?

De RUD beoordeelt de melding en handelt de aanvraag voor de Omgevingsvergunning af waar het gaat om de veiligheid. Ieder jaar controleren onze toezichthouders alle locaties waar vuurwerk is opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om tuincentra of fietsenwinkels die vuurwerk voor de jaarwisseling verkopen. De RUD houdt ook toezicht tijdens de verkoop zelf. Hierbij letten ze bijvoorbeeld op dat er alleen meerderjarigen kopen, de maximale hoeveelheid per klant niet overschreden en of de deur naar de opslag iedere keer dicht gaat als je de ruimte in- of uitloopt.

Formulieren

Ontbrandingstoestemming vragen

Vergunning aanvragen
Toestemming vragen om vuurwerk te ontbranden

Veelgestelde vragen over natuur en landschap

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • Als u last heeft van geluid door vuurwerk op een evenement, kunt u dit melden bij de milieuklachtentelefoon. Belt u met 0800  0225510, dan kan een toezichthouder meteen onderzoeken of de overlast een overtreding is en in dat geval actie ondernemen. Vuurwerkoverlast door particulieren meldt u bij de politie via 0900 8844.

 • Over het algemeen houden de verkopers zich goed aan de voorgeschreven veiligheidsregels. Kleine overtredingen worden snel ongedaan gemaakt na een waarschuwing. Voor ernstige overtredingen, zoals de verkoop van illegaal vuurwerk, staat een Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de RUD paraat die ter plekke een proces verbaal op kan maken. Dit komt zeer weinig voor.

 • Hij of zij controleert onder andere of het opgegeven vuurwerk klopt met de realiteit ter plekke, of het veilig is opgebouwd, of er voldoende afstand is tot het publiek, of de aangegeven tijden kloppen en of het vuurwerk wordt ontbrand door een professional. Als er klachten zijn over overlast, kan de toezichthouder meteen ingrijpen.

 • U kunt een alert instellen op officiëlebekendmakingen.nl zodat u bericht krijg als er in uw omgeving een melding is gedaan of een ontbrandingstoestemming is gegeven. Tegen een ontbrandingstoestemming kunt u bezwaar maken en een beroep indienen. Dit geldt niet voor meldingen. Als deze voldoen aan de wettelijke vereisten, is hier geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.