Wat moet u doen?

Als u maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk op wilt slaan, dan moet u dit melden. Gaat het om meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk of om professioneel vuurwerk, dan moet u een Omgevingvergunning aanvragen. Wij adviseren u om vooraf contact met ons op te nemen om ter plaatse te bekijken of u aan het Vuurwerkbesluit kunt voldoen.

Belangrijke aandachtspunten bij de opslag van vuurwerk zijn onder andere dat de muren en plafonds van steen zijn, de deur massief is en automatisch dicht gaat, er niet teveel vuurwerk wordt opgeslagen ten opzichte van de vierkante meters en er genoeg water uit de sprinklers komt. De maximale hoeveelheid consumentenvuurwerk moet worden vastgesteld in een Uitgangspunten document (UPD). Dit UPD moet getoetst worden door een inspectie-instelling en wordt ter advisering voorgelegd aan de brandweer (VRU). Zonder goedkeuring van het UPD mag er geen consumentenvuurwerk worden opgeslagen en worden verkocht.

Wat doet de RUD?

De RUD beoordeelt de melding, het Uitgangspuntendocument en handelt de aanvraag voor de Omgevingsvergunning af waar het gaat om de veiligheid. Ieder jaar controleren onze toezichthouders alle locaties waar vuurwerk is opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om tuincentra of fietsenwinkels die vuurwerk voor de jaarwisseling verkopen. De RUD houdt ook toezicht tijdens de verkoop zelf. Hierbij letten ze bijvoorbeeld op dat er alleen meerderjarigen kopen, de maximale hoeveelheid per klant niet overschreden en of de deur naar de opslag iedere keer dicht gaat als je de ruimte in- of uitloopt. Als het consumentenvuurwerk het hele jaar door wordt opgeslagen, kunnen ook op andere data controles plaatsvinden.

Formulieren

 • Melding milieubelastende activiteit

  Melding doen
  Een milieubelastende activiteit melden
 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Vergunning aanvragen
  Vergunning aanvragen voor de opslag van vuurwerk

Veelgestelde vragen over vuurwerk

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • U kunt een alert instellen op officiëlebekendmakingen.nl zodat u bericht krijg als er in uw omgeving een melding is gedaan of een ontbrandingstoestemming is gegeven. Tegen een ontbrandingstoestemming kunt u bezwaar maken en een beroep indienen. Dit geldt niet voor meldingen. Als deze voldoen aan de wettelijke vereisten, is hier geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

 • Hij of zij controleert onder andere of het opgegeven vuurwerk klopt met de realiteit ter plekke, of het veilig is opgebouwd, of er voldoende afstand is tot het publiek, of de aangegeven tijden kloppen en of het vuurwerk wordt ontbrand door een professional. Als er klachten zijn over overlast, kan de toezichthouder meteen ingrijpen.

 • Als u last heeft van geluid door vuurwerk op een evenement, kunt u dit melden bij de milieuklachtentelefoon. Belt u met 0800  0225510, dan kan een toezichthouder meteen onderzoeken of de overlast een overtreding is en in dat geval actie ondernemen. Vuurwerkoverlast door particulieren meldt u bij de politie via 0900 8844.

 • U kunt een alert instellen op officiëlebekendmakingen.nl zodat u bericht krijg als er in uw omgeving een melding is gedaan of een ontbrandingstoestemming is gegeven. Tegen een ontbrandingstoestemming kunt u bezwaar maken en een beroep indienen. Dit geldt niet voor meldingen. Als deze voldoen aan de wettelijke vereisten, is hier geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.