Formulieren

Om een melding te doen, ontheffing aan te vragen of een vergunning aan te vragen, gebruikt u formulieren. Weet u al welk formulier u nodig heeft? Dan kunt u op deze pagina direct naar het juiste aanvraag,- of meldingsformulier. Omgevingsvergunningen (inclusief bodemenergie) vraagt u aan via het omgevingsloket online (OLO), meldingen activiteitenbesluit via de activiteitenbesluit internetmodule (AIM).

Bodem

Bodeminformatie Amersfoort (e-formulier)

Bodeminformatie Woudenberg (e-formulier)

Bodeminformatie gemeente Lopik: bodemloket.lopik@rudutrecht.nl

BUS-sanering op website Rijksoverheid (website)

Verontreiniging melden, of een saneringsplan, monitoringsrapport of evaluatierapport indienen (e-formulier)

Machtingsformulier  (word)

Melding start sanering (e-formulier)

Melding bereiken einddiepte / beëindiging sanering (e-formulier)

Bouwen en slopen

meldingsformulier_besluit_mobiel_breken  (word)

Dempen, storten, ophogen van percelen

Aanvraagformulier ontheffing WM en landschap (hoofdstuk 5.3 Verordening natuur en landschap) (pdf)

Aanvraagformulier art. 10.63 Wm (word)

Gevaarlijke stoffen

Aanvraagformulier_ontheffing_routering  gevaarlijke_stoffen (word)

Luchtvaart

TUG-ontheffing  (e-formulier)

TUG-melding (e-formulier)

Milieu

Milieuklacht melden (e-formulier)

Natuur en landschap

Ontheffing-vrijstelling soortenbescherming (e-formulier)

Melden (mogelijke) overtreding (e-formulier)

Start werkzaamheden soortenbescherming wnb melden (e-formulier)

Eind werkzaamheden soortenbescherming wnb melden (e-formulier)

Start werkzaamheden Verordening natuur en landschap melden (e-formulier)

Eind werkzaamheden Verordening natuur en landschap melden (e-formulier)

Ontgrondingen

Aanvraag ontgrondingen_vergunning  (word)

Stiltegebied

Ontheffing (pdf)

Water

Jaaropgave grondwaterstanden voor industriële onttrekkingen (e-formulier)

Zwembad beginnen of uitbreiden

Aanmeldingsformulier zwembad (word)

Formulier melding legionella zwembadwater  (word)

Melding over zwemwater (e-formulier)