Formulieren

Weet u al welk formulier u nodig heeft? Dan kunt u op deze pagina direct naar het juiste aanvraag,- of meldingsformulier. Omgevingsvergunningen (inclusief bodemenergie) vraagt u aan via het omgevingsloket online (OLO), meldingen activiteitenbesluit via de activiteitenbesluit internetmodule (AIM).

 

Bodemsanering

BUS-sanering op website Rijksoverheid (website)

Verontreiniging melden, of een saneringsplan, monitoringsrapport of evaluatierapport indienen (e-formulier)

Machtingsformulier  (word)

Formulier melding start sanering (pdf)

Eindmelding (pdf)

Bouwen en slopen

Meldingsformulier Besluit mobiel breken (word)

Dempen, storten, ophogen van percelen

Aanvraagformulier ontheffing WM en landschap (hoofdstuk 5.3 Verordening natuur en landschap) (pdf)

Aanvraagformulier art. 10.63 Wm (word)

Gevaarlijke stoffen

Aanvraagformulier_ontheffing_routering  gevaarlijke_stoffen (word)

Luchtvaart

TUG-ontheffing (e-formulier)

Luchtvaart-melding (e-formulier)

Natuur

Ontheffing-vrijstelling soortenbescherming (e-formulier)

Ontgrondingen

Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning (word)

Stiltegebied

Ontheffing (pdf)

Zwembad beginnen of uitbreiden

Aanmeldingsformulier zwembad (word)