Formulieren

Om een melding te doen, ontheffing aan te vragen of een vergunning aan te vragen, gebruikt u formulieren. Weet u al welk formulier u nodig heeft? Dan kunt u op deze pagina direct naar het juiste aanvraag,- of meldingsformulier. Omgevingsvergunningen (inclusief bodemenergie) vraagt u aan via het omgevingsloket online (OLO), meldingen activiteitenbesluit via de activiteitenbesluit internetmodule (AIM).

Bodem

Bodeminformatie Amersfoort (e-formulier)

Bodeminformatie Woudenberg (e-formulier)

BUS-sanering op website Rijksoverheid (website)

Verontreiniging melden, of een saneringsplan, monitoringsrapport of evaluatierapport indienen (e-formulier)

Machtingsformulier  (word)

Formulier melding start sanering (pdf)

Formulier melding bereiken einddiepte / beëindiging sanering (pdf)

Bouwen en slopen

Meldingsformulier Besluit mobiel breken (word)

Dempen, storten, ophogen van percelen

Aanvraagformulier ontheffing WM en landschap (hoofdstuk 5.3 Verordening natuur en landschap) (pdf)

Aanvraagformulier art. 10.63 Wm (word)

Gevaarlijke stoffen

Aanvraagformulier_ontheffing_routering  gevaarlijke_stoffen (word)

Luchtvaart

Aanvragen met vliegdata in 2018:

TUG-ontheffing (e-formulier)

Luchtvaart-melding (e-formulier)

Aanvragen met vliegdata in 2019:

TUG-ontheffing  (e-formulier NIEUW)

TUG-melding (e-formulier NIEUW)

Milieu

Milieuklacht melden (e-formulier)

Natuur en landschap

Ontheffing-vrijstelling soortenbescherming (e-formulier)

Melden (mogelijke) overtreding (e-formulier)

Start werkzaamheden soortenbescherming wnb melden (e-formulier)

Eind werkzaamheden soortenbescherming wnb melden (e-formulier)

Start werkzaamheden Verordening natuur en landschap melden (e-formulier)

Eind werkzaamheden Verordening natuur en landschap melden (e-formulier)

Ontgrondingen

Aanvraag ontgrondingen_vergunning  (word)

Stiltegebied

Ontheffing (pdf)

Water

Jaaropgave grondwaterstanden voor industriële onttrekkingen

Zwembad beginnen of uitbreiden

Aanmeldingsformulier zwembad (word)

Formulier melding legionella zwembadwater  (word)

Melding over zwemwater (e-formulier)