Formulieren

Weet u al welk formulier u nodig heeft? Dan kunt u op deze pagina direct naar het juiste aanvraag,- of meldingsformulier. Omgevingsvergunningen (inclusief bodemenergie) vraagt u aan via het omgevingsloket online (OLO), meldingen activiteitenbesluit via de activiteitenbesluit internetmodule (AIM).

 

Bodemsanering

BUS-sanering op website Rijksoverheid (website)

Verontreiniging melden, of een saneringsplan, monitoringsrapport of evaluatierapport indienen (e-formulier)

Machtingsformulier  (word)

Formulier melding start sanering (pdf)

Eindmelding (pdf)

Bouwen en slopen

Meldingsformulier Besluit mobiel breken (word)

Dempen, storten, ophogen van percelen

Aanvraagformulier ontheffing WM en landschap (hoofdstuk 5.3 Verordening natuur en landschap) (pdf)

Aanvraagformulier art. 10.63 Wm (word)

Gevaarlijke stoffen

Aanvraagformulier_ontheffing_routering  gevaarlijke_stoffen (word)

Luchtvaart

TUG-ontheffing (e-formulier)

Luchtvaart-melding (e-formulier)

Milieu

Milieuklacht melden (e-formulier)

Natuur en landschap

Ontheffing-vrijstelling soortenbescherming (e-formulier)

Melden (mogelijke) overtreding (e-formulier)

Start werkzaamheden soortenbescherming wnb melden (e-formulier)

Eind werkzaamheden soortenbescherming wnb melden (e-formulier)

Start werkzaamheden Verordening natuur en landschap melden (e-formulier)

Eind werkzaamheden Verordening natuur en landschap melden (e-formulier)

Ontgrondingen

Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning (word)

Stiltegebied

Ontheffing (pdf)

Zwembad beginnen of uitbreiden

Aanmeldingsformulier zwembad (word)

Formulier melding legionella zwembadwater  (word)

Melding over zwemwater (e-formulier)