Vanaf 2024 strengere normen zwemwater

Nieuws

Vanaf 2024 veranderen de regels voor zwembaden. De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden vervalt, en de Omgevingswet treedt in werking. Dit heeft gevolgen voor houders en exploitanten van zwembaden. Zo gaan er gaan scherpere normen gelden voor de kwaliteit van het zwemwater. Aan een deel van deze normen moeten baden direct per 1 januari 2024 voldoen.

""

In het  Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn parameters en normen voor zwemwater opgenomen die in overeenstemming zijn met moderne kwaliteitseisen en inzichten. Er zijn oude parameters verdwenen, nieuwe bijgekomen, sommige normen zijn aangescherpt en de toets-criteria zijn aangepast. Voor de normen van de nieuwe parameters is een overgangstermijn van 1 jaar vastgesteld. Voor de parameters die al voor 1 januari 2024 onderzocht werden, geldt geen overgangstermijn.  Zwembaden moeten hier direct aan voldoen. 

Van middelvoorschriften naar doelvoorschriften

Een belangrijke verandering van de regelgeving is de overgang van middelvoorschriften naar doelvoorschriften. In plaats van voorschriften die tot in detail bepalen waaraan zwembaden moeten voldoen en welke middelen of methoden gebruikt moeten worden, heeft de wetgever kwaliteitsdoelen gesteld. Houders en exploitanten kiezen zelf hoe zij verdrinking voorkomen, de gezondheid van zwemmers beschermen en letsel van gebruikers van de bassins voorkomen. 

Meer weten?

Uitgebreide uitleg over de veranderingen in de regelgeving voor zwembaden, vindt u op onze website bij het thema 'water'