Een zwembad beginnen of uitbreiden

Wilt u een zwembad aanleggen, wijzigen of uitbreiden? Dan moet u voldoen aan de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Dit geldt voor openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in sauna’s, hotels en campings) en medische baden. Het bad mag pas open voor bezoekers, als aan alle eisen is voldaan.

Wat moet u doen?

  • Drie maanden voordat u een omgevingsvergunning bij uw gemeente aanvraagt of met de wijziging of uitbreiding begint, moet u het zwembad melden. Dit heet een Kennisgeving badinrichtingen. Hiermee wordt bereikt dat wij op tijd onze wensen of aanvullende voorschriften kenbaar kunnen maken.

    In bijzondere gevallen kunt u een  ontheffing van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een vrijstelling voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing aanvragen bij de RUD Utrecht.

  • Direct nadat u van het controlerend laboratorium bericht heeft gekregen van een overschrijding van 100 kolonievormende eenheden of meer per liter (100 kve/l) dient u de aerosolvormer (zoals sproeier, whirlpool, glijbaan etc. ) uit te schakelen. Vervolgens meldt u de besmetting telefonisch op 030-7023333 (zwemwatertelefoon) en vult u het formulier ‘melding legionella zwembadwater’ in . Mail het ingevulde formulier en het rapport van het laboratorium naar zwemwater@rudutrecht.nl.

Wat doet de RUD?

Onze inspecteurs komen jaarlijks bij het zwembad langs om de veiligheid en hygiëne voor de zwemmers te beoordelen. Hierbij letten ze bijvoorbeeld op het toezicht, de waterkwaliteit en waterzuivering, het sanitair, de aanduidingen voor de diepte van het water en ook de bedrijfsvoering. Tijdens zo’n bedrijfsbezoek is er ruimte voor informatie uitwisseling, bespreken van knelpunten en advisering.

De verbeterpunten worden aan de bedrijfsleiding kenbaar gemaakt. Als noodzakelijke maatregelen niet op tijd genomen worden treden wij strenger op met bijvoorbeeld een dwangsom of sluiting van een bassin.

Formulieren

Veelgestelde vragen over water

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

In algemene zin is voorlopig nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. De grondwatervoorraad is voldoende. In droge perioden wordt wel verzocht om zuinig met grondwater om te gaan, omdat het in sommige gebieden lastig is om in de piekvraag te kunnen voorzien.

Om te anticiperen op de toenemende bevolkingsgroei tot 2050, wordt momenteel onderzoek gedaan naar een nieuwe waterwinlocatie in het zuiden van de provincie Utrecht op het eiland van Schalkwijk. Daarnaast werkt de provincie met de provincies Gelderland en Flevoland over samenwerking op dit gebied, en werkt de provincie aan beleid voor de lange termijn bijvoorbeeld om water beter vast te houden en water te besparen.