Verantwoording

Om te kunnen bepalen of het geld juist besteed is en of het heeft opgeleverd waar het voor bestemd was, verantwoordt de RUD zich door middel van de planning en control cyclus. De belangrijkste financiële documenten die we in een jaar maken zijn de kadernota, de begroting, de bestuursrapportages en de jaarrekening. In het jaarverslag verantwoorden we de resultaten van ons werk.

Meer informatie