9 resultaten

9 resultaten

Zoekresultaten

 1. Jaarverslag 2020

  Nieuws

  In ons jaarverslag verantwoorden we de resultaten die we hebben bereikt voor onze gezamenlijke opdrachtgevers: hoeveel vergunningen zijn er verleend, hoeveel controles zijn uitgevoerd, hoeveel advies is gegeven etc.

 2. Toezicht en handhaving: wat kunt u verwachten

  Verhaal

  Toezichthouders van de RUD controleren – aangekondigd en onaangekondigd- de naleving van vergunningen, ontheffingen, goedgekeurde saneringsplannen en verbodsbepalingen. Regelmatig worden er ‘vrije veld’-controles uitgevoerd (surveillance) om te voor

 3. Vergunningverlening: wat kunt u verwachten

  Verhaal

  Als u een melding indient of een vergunning aanvraagt, gaan wij ermee aan de slag. Voor meldingen geldt een eenvoudige procedure, vergunningaanvragen hebben een langere doorlooptijd.

 4. Toezicht bij een evenement met vuurwerk

  Verhaal

  Beschrijving van het werk van een toezichthouder bij een evenement waar vuurwerk wordt afgestoken.

 5. Omgevingsvergunning aanvragen

  Formulier

  Vergunning aanvragen voor de opslag van vuurwerk

 6. Melding activiteitenbesluit

  Formulier

  De opslag van vuurwerk melden.

 7. Vuurwerk opslaan

  Subonderwerp

  Als u maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk op wilt slaan, dan moet u dit melden. Gaat het om meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk of om professioneel vuurwerk, dan moet u een Omgevingvergunning aanvragen.

 8. Vuurwerk ontbranden

  Subonderwerp

  Jaarlijks wordt in onze provincie vuurwerk afgestoken bruiloften, braderieën, kermissen, feesten en andere evenementen. De RUD ziet erop toe dat dit zorgvuldig gebeurt, zodat het risico en de overlast beperkt blijven.

 9. Ontbrandingstoestemming vragen

  Formulier

  Toestemming vragen om vuurwerk te ontbranden