99 resultaten

99 resultaten

Zoekresultaten

 1. Ongewoon voorval melden

  Formulier

  Melden van een ongewoon voorval door een bedrijf

 2. Waar kan ik klachten over zwemwater melden?

  Veelgestelde vraag

  U kunt uw klacht over een openbaar zwembad of een zwemlocatie buiten doorgeven via: 

  zwemwater@rudutrecht.nl

  030 702 33 33

 3. Jaarverslag 2020

  Nieuws

  In ons jaarverslag verantwoorden we de resultaten die we hebben bereikt voor onze gezamenlijke opdrachtgevers: hoeveel vergunningen zijn er verleend, hoeveel controles zijn uitgevoerd, hoeveel advies is gegeven etc.

 4. Bedrijfscontrole door de RUD

  Subonderwerp

  Hoe bereid je je voor op een bedrijfsbezoek van een toezichthouder van de RUD? En hoe wikkel je het vervolg goed af? Met de informatie op deze pagina willen we bedrijven hierin ondersteunen.

 5. Verklaring wijziging tenaamstelling

  Formulier

  Formulier om de naam van een vergunninghouder te wijzigen

 6. Melding legionella zwembadwater

  Formulier

  Formulier voor zwembadhouders om legionella te melden

 7. Hoeveelheid onttrokken grondwater doorgeven

  Formulier

  Jaarlijkse aangifte hoeveelheid onttrokken grondwater in verband met open bodemenergiesysteem

 8. Indienen saneringsplan, rapporten, evaluatie

  Formulier

  Indienen saneringsplan, monitoringsrapport of evaluatierapport in verband met bodemsanering

 9. Vergunning voor gesloten bodemenergiesysteem

  Formulier

  Een Omgevingsvergunning met beperkte milieutoets aanvragen voor gesloten bodemenergiesysteem

 10. Melden gesloten bodemenergiesysteem bedrijven

  Formulier

  Hier kunt u het gesloten bodemenergiesysteem van uw bedrijf melden